UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cập nhật lúc07:58, Thứ Ba, 02/04/2013 (GMT+7)

Chiều 1-4-2013, UBND tỉnh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.
Các đồng chí: Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, ý kiến của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đều nhất trí cao với quan điểm xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và bố cục của dự thảo luật gồm có 14 chương và 206 điều. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCH và hội nhập quốc tế; khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở; giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, giảm các khiếu kiện về đất đai. Các đại biểu tham dự hội thảo đã phát biểu nhiều ý kiến có chất lượng về những điểm mới, những điểm còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn và chưa khả thi, nhất là trong các nội dung cơ bản về: Quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất; cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; tài chính về đất đai và giá đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai... Cụ thể, Điều 157 về quỹ đất công ích có ý kiến đề nghị không nên dùng từ “giao cho các hộ" mà cần sửa lại là "giao khoán" cho hộ. Ở Điều 85 (khoản 1) có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm từ "đất hợp pháp". Ngoài ra, ở khoản 5 Điều 96 về việc cho thuê đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần bổ sung, điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế ở cơ sở hiện nay. Có ý kiến cho rằng luật có quy định về thời hạn giao đất, nhưng lại chưa có quy định cụ thể về thời hạn thu hồi đất, do vậy cần phải được bổ sung thêm nội dung này. Điều 50 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần phải cụ thể hơn nữa để dễ thực hiện. Ngoài ra, ở Chương XIII, các điều quy định còn chung chung, cần bổ sung cụ thể hơn. Về khung giá các loại đất, nhiều ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung của Điều 108 Chương VIII nhưng đề nghị nên chọn phương án 1 về khung giá các loại đất. Điều 86 về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, có ý kiến cho rằng cần được quy định cụ thể về khung giá đền bù cho thống nhất và sát với thực tiễn…

Theo kết quả tổng hợp của Sở TN và MT, đến nay đã có 35 sở, ban, ngành, đoàn thể và 10 huyện, thành phố đã tổng hợp  các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Sở TN và MT với tổng số 252.829 ý kiến.

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp có chất lượng, trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh vào những nội dung cơ bản của Luật Đất đai (sửa đổi) và đề nghị Sở TN và MT tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội thảo, xây dựng báo cáo tổng hợp về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ và Quốc hội theo quy định./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,