Triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm”
Cập nhật lúc09:10, Thứ Sáu, 05/04/2013 (GMT+7)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm đang phát sinh, lây lan mạnh và có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sản xuất và sức khỏe nhân dân, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT xây dựng kế hoạch thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" trên địa bàn tỉnh từ ngày 5-4 đến 5-5-2013. Mục tiêu nhằm tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường. Huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện, bảo đảm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tất cả các đối tượng thuộc diện.

Yêu cầu việc tiêu độc khử trùng phải đúng quy trình: Vệ sinh cơ giới trước, sau đó mới phun hoá chất khử trùng tiêu độc hoặc rắc vôi bột; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm. Về nội dung, tiến hành tiêu độc, khử trùng với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; cơ sở ấp nở, kinh doanh giống gia súc, gia cầm, thuỷ cầm; cơ sở giết mổ, chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm gia súc, gia cầm; những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm. Các trại chăn nuôi gia cầm, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm, cơ sở kinh doanh con giống, các hộ chăn nuôi tổ chức thực hiện việc vệ sinh tiêu độc, khử trùng theo sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, có văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm". Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các nội dung về vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người chăn nuôi chủ động kinh phí mua hóa chất và vôi bột để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường xuyên. Chi cục Thú y phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình tiêu độc, khử trùng bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện; cập nhật kết quả kịp thời hằng tuần báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh. Sở NN và PTNT đề nghị ngành Y tế, TN và MT và các ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tạo điều kiện để ngành Nông nghiệp và các địa phương triển khai thực hiện tốt "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng", làm sạch môi trường. Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt “Tháng tiêu độc, khử trùng”./.

Trần Ngọc Ánh
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,