,
Cập nhật lúc: 08:05 |06/05/2016
Ngày 4-5-2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại tỉnh Nam Định và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
,
,
.
,
,
,
,