,
Cập nhật lúc: 07:50 |27/11/2015
Chiều ngày 25-11-2015, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
,
,
.
,
,
,
,