,
Cập nhật lúc: 11:37 |28/09/2016
Trong 9 tháng đầu năm nay, Ban quản lý các KCN tỉnh tiếp tục đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước theo tinh thần Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020.
,
,
.
,
,
,
,