,
Cập nhật lúc: 17:05 |05/12/2021
Ngày 5-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối với 57 điểm cầu trong nước và quốc tế.
,
,
.
,
,
,
,