,
Cập nhật lúc: 10:33 |01/07/2015
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu và phổ biến phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khoá XII, yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu uỷ viên BCH; công bố các thông báo của Trung ương về danh sách quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XII (nhiệm kỳ 2016-2021)...
,
,
.
,
,
,
,