,
Cập nhật lúc: 07:49 |19/01/2018
Ngày 17-1-2018, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
,
,
.
,
,
,
,