,
Cập nhật lúc: 07:33 |23/04/2014
Trong hai ngày 21 và 22-4-2014, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ĐBQH đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, QH khoá XIII và trả lời tóm tắt của các bộ, ngành Trung ương đối với những kiến nghị của cử tri...
,
,
.
,
,
,
,