,
Cập nhật lúc: 18:27 |05/12/2019
Sáng 5-12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 để thảo luận, xem xét, thông qua báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.
,
,
.
,
,
,
,