,
Cập nhật lúc: 08:38 |29/08/2014
Ngày 28-8-2014, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với huyện Nam Trực về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp...
,
,
.
,
,
,
,