,
Cập nhật lúc: 08:23 |25/05/2015
Ngày 22-5-2015, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII họp hội nghị lần thứ 34 đánh giá tình hình tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đóng góp ý kiến về Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kiện toàn UBKT Tỉnh ủy.
,
,
.
,
,
,
,