,
Cập nhật lúc: 08:25 |06/03/2015
Đêm 14 tháng Giêng năm Ất Mùi (tức ngày 4-3-2015), tại Đền Thiên Trường, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) và Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc đã diễn ra Lễ hội Khai ấn Xuân Ất Mùi 2015.
,
,
.
,
,
,
,