,
Cập nhật lúc: 08:40 |22/10/2014
Thực hiện Công văn số 387/CV-NCT ngày 15-9-2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tiếp nhận xe lăn của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam hỗ trợ cho NCT, tỉnh ta được Trung ương Hội NCT Việt Nam phân phối 10 chiếc xe lăn, trị giá gần 20 triệu đồng và trao tặng cho NCT các xã, phường trên địa bàn Thành phố Nam Định.
,
,
.
,
,
,
,