Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Đồng chí Trường Chinh - Nhà chiến lược, nhà tổ chức, nhà văn hoá của cách mạng Việt Nam (kỳ 6)
Cập nhật lúc07:06, Thứ Ba, 27/03/2018 (GMT+7)

Nguyễn Văn Trân

(tiếp theo)

    Tuy chỉ mới giao một phần quyền chủ động cho xí nghiệp, nhưng cũng có ý kiến không đồng ý, cho là nếu thi hành Quyết định 25/CP thì các xí nghiệp sẽ chạy theo kế hoạch phần 2 và kế hoạch phần 3 mà bỏ rơi kế hoạch phần 1. Có dư luận còn cho rằng: Đây là xí nghiệp có 3 kế hoạch chứ không phải là một kế hoạch có 3 phần. Còn anh chị em công nhân thì lại rất hoan nghênh coi là đã "bung ra" cho xí nghiệp làm ăn. Nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh, các xí nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, hàng vạn công nhân trở lại làm việc, vì xí nghiệp đã tìm kiếm được nguyên liệu, đã tìm ra cách sản xuất các mặt hàng xã hội đang cần.

    Nhưng vì còn nhiều ý kiến khác nhau, nên đồng chí Trường Chinh đã thay mặt Bộ Chính trị chủ trì một cuộc họp để nghe báo cáo tình hình gồm một số cán bộ chủ chốt các Bộ, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các ban của Đảng. Các ý kiến khác nhau được trình bày đầy đủ, dẫn chứng các sự việc đang diễn ra ở các công ty, xí nghiệp.

    Đồng chí Trường Chinh đã phân tích và kết luận: "Nghị quyết 25/CP của Chính phủ là đúng, nhưng khi thi hành có nơi làm sai. Vậy hãy theo dõi nơi nào có sai sót, lệch lạc thì giúp anh em sửa chữa. Không vì có sai sót khi thi hành mà xóa bỏ nghị quyết đúng".

    Đây là bước đầu trong việc sửa đổi chính sách để đổi mới quản lý. Cũng là bước đầu trong việc phá bỏ kiểu quản lý tập trung để giao quyền cho cơ sở. Cũng là bước đầu để đi đến xóa bỏ chế độ bao cấp tiến tới giao quyền chủ động cho cấp dưới. Tương lai sẽ tiến lên hoàn thiện chính sách "đổi mới quản lý kinh tế".

    Từ các công việc thực tế: bán nhà trả góp cho cán bộ, công nhân viên Nhà nước, cho phép sản xuất thủ công ở các gia đình, đến việc khoán cho các hộ nông dân, giao quyền chủ động sản xuất cho các xí nghiệp phải mất hàng chục năm mới được thông suốt. Từ đó mới dần dần hình thành tư duy mới trong quản lý kinh tế và đi tới chính sách có tính chiến lược là "Đổi mới quản lý kinh tế" một cách toàn diện ngày nay.

    Trên cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo, nhà lý luận đã tỏ rõ ý chí của mình, luôn luôn ủng hộ những cái mới. Đồng chí luôn giữ vững nguyên tắc, nhưng biết vận dụng sáng tạo, kịp thời khi thực tế đòi hỏi. Công cuộc "đổi mới" ở nước ta, đổi mới "tư duy" có công của đồng chí.

    Được biết đồng chí Trường Chinh qua nửa thế kỷ, tôi thấy đồng chí là người cộng sản hoàn hảo, gương mẫu, là người thầy của lớp cán bộ chúng tôi. Đồng chí tham gia phong trào từ lúc thanh niên. Khi bị tù ở Sơn La đồng chí đã lãnh đạo nhà tù, đoàn kết được những người tù Cộng sản và Quốc dân Đảng.

    Khi ra tù đã lãnh đạo phong trào báo chí công khai, là nhà báo có lý luận sắc sảo, thuyết phục; khi rút vào hoạt động bí mật, sau nhiều lần các cơ sở bị tan vỡ, đồng chí cùng số rất ít anh em còn lại đã khôn khéo tổ chức khôi phục lại và từ đó giữ vững phong trào, tiến lên phát triển phong trào rộng lớn cho tới khi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thành công.

    Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí là trợ thủ đắc lực của Bác Hồ; trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Trường Chinh cùng đồng chí Lê Duẩn vẫn là trợ thủ đắc lực của Bác.

    Đồng chí Trường Chinh là nhà cách mạng, là nhà tổ chức, nhà tư tưởng, văn hóa, nhà giáo dục, đã đào tạo nhiều lớp cán bộ cho Đảng. Đồng chí đã soạn thảo bản Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 nổi tiếng, nêu bật quan điểm "dân tộc, khoa học, đại chúng" làm cơ sở cho lý luận văn hóa hiện nay. Đồng chí còn là nhà xây dựng nhà nước pháp quyền trong mấy chục năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội.

    Trong thời kỳ mới, đồng chí cũng là nhà tư tưởng nêu ra "đổi mới tư duy" để xây dựng nền kinh tế mới.

    Điểm đặc biệt ở đồng chí Trường Chinh là tác phong dân chủ. Trong các cuộc họp, kể cả họp Ban Bí thư hay Bộ Chính trị, hoặc hội nghị cán bộ, bao giờ đồng chí cũng lắng nghe ý kiến của bất kỳ cán bộ cấp cao hay cấp thấp, không bao giờ cắt ngang, áp đặt ý kiến riêng của mình. Khi kết luận hội nghị, đồng chí thường phân tích rõ ràng, chính xác, mọi người đều thỏa mãn.

    Đồng chí Trường Chinh là một người cộng sản kiên cường, sắc sảo, mẫu mực, rất nhạy cảm trước tình hình và đề ra chủ trương đúng đắn trong những tình huống khó khăn, phức tạp của cách mạng.

    Đồng chí đã báo cáo trước Đại hội VI chiến lược "Đổi mới chính sách kinh tế", mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển toàn diện của đất nước.

    Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trường Chinh là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo./.

 

 

,
,
.
,
,
,
,