Đường phố Thành Nam: Phố Đào Duy Tùng
Cập nhật lúc06:57, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Phố Đào Duy Tùng rộng 20m, dài 287m, có địa giới từ phố Lê Văn Lương đến phố Hoàng Sâm, thuộc Khu đô thị Thống Nhất (TP Nam Định).

Đào Duy Tùng (1924-1998) xuất thân từ một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (nay là huyện Đông Anh, Hà Nội). Tháng 9-1945, ông được kết nạp Đảng. Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ cơ sở, huyện, tỉnh, đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, ông luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Ông dành nhiều công sức cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và có nhiều cống hiến to lớn trên nhiều mặt, từ hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành các quyết định quan trọng của Đảng đến tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, văn kiện của Đảng; từ công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đến công tác nghiên cứu dư luận xã hội và báo chí của Đảng.

Ông là Ủy viên BCH Trung ương Đảng 4 khóa liên tục (từ khoá IV đến khoá VII), trong đó 2 khóa được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, ông dành trọn tâm sức, trí lực của mình cho việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành cương lĩnh, đường lối của Đảng. Bước vào thời kỳ đổi mới và trong suốt những năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới ông đã cùng tập thể những nhà lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thực tiễn, tìm tòi, phát hiện cái mới để xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận đường lối đổi mới.

Đồng chí Đào Duy Tùng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh./.

Minh Tân

 

,
,
.
,
,
,
,