LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005) - Kỳ 18
Cập nhật lúc05:58, Thứ Năm, 29/06/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Liên đoàn lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên phát động những phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn, đẩy mạnh chương trình phát triển đoàn viên mới, trong đó chú trọng đối tượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp dân doanh. Hiệu quả của các hoạt động công đoàn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn của công nhân, viên chức và người lao động; góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

    Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xoá đói giảm nghèo”, động viên nông dân phát huy tiềm năng nội lực, hăng hái thi đua sản xuất, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phong trào phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nông dân. Từ phong trào lao động sản xuất, hằng năm có hàng vạn hộ nông dân đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Đến năm 2005, toàn tỉnh đã tập hợp được 81% nông dân tham gia tổ chức hội.

    Bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và triển khai thực hiện “sáu chương trình công tác trọng tâm của hội”, trong đó chương trình “Giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt của phụ nữ” được đặc biệt coi trọng. Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về “Phụ nữ Việt Nam với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”, “Phụ nữ với phong trào ba đảm đang”, “Phụ nữ với gia đình”... Tổ chức hội ở cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị thành lập nhiều câu lạc bộ như “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc’ “Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3” hoạt động đạt hiệu quả cao. Thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, cùng với các hoạt động chuyển giao công nghệ, Hội Phụ nữ các cấp đã đẩy mạnh khai thác, duy trì và quay vòng vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Dự án tín dụng Việt - Bỉ... Các nguồn vốn trên đã tạo điều kiện giúp chị em sản xuất kinh doanh, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Đến năm 2005, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập hợp 64,4% phụ nữ tham gia tốt chi hội. Tỷ lệ cán bộ phụ nữ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp ngày càng tăng.

    Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh đã phát động nhiều phong trào hành động trong đoàn viên thanh niên. Đoàn đã thông qua các cuộc vận động, thi tìm hiểu, hành trình về cội nguồn, trao đổi, toạ đàm, hội trại thanh niên, nói chuyện truyền thống... để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy đoàn viên, thanh niên phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2005, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 75 năm thành lập Đảng, 60 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 51 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm giải phóng thành phố Nam Định..., các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như: “Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20”, “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Việt Nam sống đẹp, sống có ích”... Các buổi liên hoan “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”, liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên”, hội diễn “Văn nghệ truyền thống” liên tục diễn ra ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ đó lôi cuốn đoàn viên, thanh niên; góp phần vào việc xây dựng lý tưởng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh. Trong các năm từ 2001 đến 2005, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã giới thiệu trên 25.000 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 3.394 người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tập hợp được 130.400 thanh niên tham gia Hội Liên hiệp Thanh niên.

    Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác hội, Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở cơ sở. Hội thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm về các mô hình cựu chiến binh làm kinh tế trang trại có hiệu quả, các hoạt động tình nghĩa và giúp nhau phát triển kinh tế, văn hoá ở địa phương, giúp nhiều hội viên xác định phương hướng sản xuất theo điều kiện và khả năng của mình để vươn lên xoá đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng. Hằng năm, hội viên và gia đình hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ khuyến học” hàng trăm triệu đồng. Cùng với việc tập trung củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội ở các loại hình cơ sở, hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ đạo vận động cựu quân nhân tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ. Đến năm 2005, hội đã thu hút được 77,90% số cựu chiến binh tham gia tổ chức hội; có 179 xã, phường, thị trấn thành lập ban liên lạc câu lạc bộ cựu quân nhân.

 (còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,