LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH (1975-2005)
Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1997-2000) - Kỳ 15
Cập nhật lúc05:32, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo)

    Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ các ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc, căn cứ vào Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII), Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 14-8-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII), ngày 25-11-1998, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 107-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và Quyết định số 108-QĐ/TU thành lập Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy. Sau gần hai năm hoạt động, thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về một số vấn đề tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Thông báo số 264-TB/TW ngày 19-11-1999 của Bộ Chính trị, trong tháng 3 và tháng 4-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp một số cơ quan thuộc Tỉnh ủy, giải thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, chuyển giao nhiệm vụ và bộ máy cán bộ về Văn phòng Tỉnh ủy, chuyển giao nhiệm vụ và bộ máy cán bộ của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy về Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng thời ra quyết định giải thể Đảng bộ khối Cơ quan tỉnh, quyết định thành lập Đảng bộ khối Dân, Chính, Đảng và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh; quyết định kết thúc hoạt động của Ban Kinh tế Tỉnh ủy và chuyển giao bộ máy cán bộ Ban Kinh tế Tỉnh ủy về Đảng ủy khối Doanh nghiệp. Việc tiến hành giải thể và thành lập một số cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy được tiến hành nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên, các cấp chính quyền luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo các nghị quyết của Tỉnh ủy và từng bước đổi mới thủ tục hành chính theo hướng tiện ích, chống phiền hà, nhiều tầng, nấc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

    Ngày 25-1-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thảo luận quy hoạch thành phố Nam Định và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU về đổi mới tổ chức quản lý hợp tác xã theo luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo về quy hoạch chung thành phố Nam Định, khu tượng đài Trần Hưng Đạo, trung tâm thể thao và khách sạn Giao Tế, Nam Định. Yêu cầu quy hoạch thiết kế phải đúng với tiêu chuẩn đô thị loại II, trong đó quy hoạch lại bệnh viện trường học, hình thành khu dân cư mới, riêng khu công nghiệp đưa ra hai bên quốc lộ 10; hình thành rõ khu du lịch Đền Trần - Chùa Tháp. Chú ý xây dựng mạng lưới điện cáp ngầm, hệ thống cấp nước mới.

    Nhằm tạo điều kiện cho thành phố Nam Định phát triển ngày 16-6-2000, được sự ủy quyền của hai Chính phủ (Việt Nam và Thụy Sĩ), tại thành phố Nam Định, trước sự chứng kiến của đại biểu đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Trần Trung Am, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và ông Gerges Capt, Tham tán về hợp tác phát triển Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam đã ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thuỵ Sĩ về Dự án phát triển đô thị Nam Định (giai đoạn 2) từ tháng 3-2000 đến tháng 2-2003; Dự án giai đoạn 2 có tổng giá trị 2,4 triệu USD, trong đó vốn viện trợ ODA là 1,6 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng.

    Ngày 24-8-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định về việc sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp:

    Các cơ quan chức năng thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh là 21 sở, cơ quan ngang sở (gồm 16 sở, 4 cơ quan ngang sở và 1 ủy ban). Trong đó giữ nguyên sở Thể dục - Thể thao, sở Thuỷ sản và Ban Tôn giáo chính quyền (do đặc thù của tỉnh).

    Cấp huyện gồm 9 phòng và 1 ủy ban. Riêng 3 huyện ven biển có thêm phòng thủy sản.

    Thành phố Nam Định có 11 phòng và 1 ủy ban (trong đó giữ nguyên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

    Các tổ chức sự nghiệp, tổ chức phối hợp liên ngành, tư vấn, doanh nghiệp nhà nước cũng được sắp xếp lại đảm bảo gọn nhẹ, phù hợp, không chồng chéo chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

    Tinh giảm biên chế 493 người (trong tổng số 23.783 người), trong đó lĩnh vực quản lý nhà nước là 128 người (trong tổng số 1.823 người), lĩnh vực giáo dục 284 người (trong tổng số 18.202 người), lĩnh vực y tế 57 người (trong tổng số 2.643 người).

    Bám sát các định hướng chuyển dịch cơ cấu đầu tư của tỉnh, các ngành, các đơn vị đã chủ động, tích cực thực thi các biện pháp cụ thể, kịp thời, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương có bước phát triển khá hơn ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hiệu quả đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội. Tỉnh đã xây dựng xong quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2000-2010, quy hoạch khu, cụm công nghiệp tập trung; quy hoạch phát triển mạng lưới điện đến năm 2010, quy hoạch phát triển vùng kinh tế biển đến năm 2000 và năm 2010. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành từ cuối năm 2000, như: cầu Lạc Quần, tượng đài Trần Hưng Đạo, đường 57 huyện Ý Yên; nâng cấp vườn hoa Điện Biên và một số trục đường ở thành phố Nam Định...

(Còn nữa)

 

,
,
.
,
,
,
,