Đường phố Thành Nam: Phố Đỗ Huy Uyển
Cập nhật lúc05:14, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)

Phố Đỗ Huy Uyển, rộng 13m, dài 90m, có địa giới từ đường Nguyễn An Ninh đến đường Lê Anh Xuân, thuộc Khu tái định cư Trầm Cá, xã Lộc An (TP Nam Định).

Đỗ Huy Uyển (Huý Mâu), tự Tân Giang (1815-1882), quê La Ngạn, xã Yên Đồng (Ý Yên). Ông là con trai cả của Cử nhân Đỗ Huy Cảnh và là cha của Hoàng giáp Đỗ Huy Liêu. Năm Canh Tý, niên hiệu Minh Mệnh thứ 21 (1840) ông đỗ Cử nhân. Năm Tân Sửu, niên hiệu Thiệu Trị - Nguyên niên (1841), ông đỗ Phó bảng nhận chức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo Hàm Tòng Thất Phẩm Kiêm Sung Thiệu Trị Văn Quy Biên tập. Năm Giáp Dần (1854), ông được thăng chức Hưng Tuyên Đạo giám sát Ngự sử. Năm Kỷ Mùi 1859, nhân việc soạn chiếu dụ, ông được Vua Tự Đức khen ngợi và phong Thái thường Thiếu khanh, hàm Chánh tứ phẩm Biện lý Hộ Bộ sự vụ và được người đời gọi là Biện lý La Ngạn… Năm Canh Thân (1860), ông bị ốm nên về quê hương nghỉ ngơi dưỡng già. Ở quê hương, ông chuyên tâm cho việc viết sách, làm thơ và dạy học. Văn chương của Đỗ Huy Uyển mực thước và uyên bác. Học trò các nơi theo học rất đông, trong đó, có nhiều người đỗ đạt cao như người con đầu của ông là Đỗ Huy Liêu đỗ Đình nguyên Đệ Nhị giáp Tiến sĩ; Nguyễn Văn Tính ở thôn Cựu Hào, Vụ Bản đỗ Tiến sĩ... Năm Nhâm Ngọ (1882), Đỗ Huy Uyển lâm bệnh và mất tại quê nhà, hưởng thọ 68 tuổi. Sử sách ngày nay còn lưu giữ được một số văn chương, bút tích và những giai thoại về tài, đức của ông. Tiêu biểu như: “Khải đồng thuyết ước”, “Tự học cầu tinh”, “Gia lễ tồn chân”, “La Ngạn thi văn tập”… Hiện ông được thờ tại Đền La Ngạn, xã Yên Đồng (Ý Yên)./.

Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,