,
Cập nhật lúc: 06:46 |25/04/2019
. Đã gần mười năm trời kể từ năm 1950 vậy mà anh Trường Chinh vẫn còn nhớ tôi và gia đình tôi. Anh bận trăm công nghìn việc lớn lao, quốc gia đại sự, thế mà không quên bất cứ một việc cỏn con nào, không quên một con người bình thường nào, dù đó chỉ là một con người chỉ gặp thoáng qua từ lâu.
,
,
.
,
,
,
,