,
Cập nhật lúc: 07:37 |19/07/2018
Càng làm việc với ông, tôi càng thấm thía trách nhiệm của người làm báo, làm văn học đối với tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Trên báo Sự Thật, Trường Chinh phát động "phong trào làm trong sáng lời và văn của chúng ta". Bằng những thí dụ cụ thể, dí dỏm, tác giả phê phán các bệnh sính nói chữ và cái tật dùng sai chữ.
,
,
.
,
,
,
,