,
Cập nhật lúc: 09:29 |29/04/2016
Anh hùng LLVTND Lưu Chí Hiếu sinh năm 1913 tại làng Hương Cát, xã Trực Thành (nay là Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh). Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Lưu Chí Hiếu được người chú nuôi dưỡng, cho đi học tại trường làng, được thầy giáo truyền cho tinh thần yêu nước. Do giác ngộ tinh thần cách mạng nên Lưu Chí Hiếu sớm...
,
,
.
,
,
,
,