,
Cập nhật lúc: 07:06 |29/01/2015
Từ giữa tháng 9 đến tháng 12-1946, uỷ ban Bảo vệ tỉnh và các đội tự vệ thành phố gồm 700 người và mỗi huyện một đội tự vệ; lập nhiều đội phá bom và đội cảm tử làm công tác phá hoại; tổ chức huấn luyện gấp cho dân quân, tự vệ; tổ chức đào nhiều hầm hố, làm nhiều công sự trong thành phố và các ngả đường vào thành phố...
,
,
.
,
,
,
,