,
Cập nhật lúc: 05:55 |20/10/2017
Phố Trần Quang Triều dài 88m, rộng 8m, có địa giới từ phố Nguyễn Văn Hoan đến phố Phạm Công Trứ, thuộc Khu đô thị Hòa Vượng.
,
,
.
,
,
,
,