,
Cập nhật lúc: 05:04 |24/04/2014
Đền Kiên Lao là di tích có giá trị lịch sử, là nơi để dân làng tri ân công đức của đức thánh Triệu Việt Vương và hai vị tướng Nguyễn Phúc, Nguyễn Lộc có công cùng với Triệu Việt Vương đánh đuổi giặc Lương giành độc lập cho dân tộc vào thế kỷ thứ VI.
,
,
.
,
,
,
,