,
Cập nhật lúc: 06:43 |13/06/2019
Đúng ba giờ khuya đêm ấy có động, chó sủa, tiếng đập cửa rồi ánh đèn pin loang loáng ở sân. Tôi không chạy đâu được cho thoát. Trong người có cái thư mật, tôi cho luôn vào miệng nuốt chửng. Chúng xông vào bắt tôi, đưa tôi về sở mật thám Hà Nội. Chúng đánh phủ đầu tôi khiến tôi tối tăm hết cả mặt mũi, chúng hỏi tôi...
,
,
.
,
,
,
,