,
Cập nhật lúc: 10:04 |21/11/2014
Huyện Ý Yên có 4 từ đường được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh gồm: từ đường họ Trần, xã Yên Chính; từ đường họ Lã, xã Yên Tiến; từ đường Khiếu Năng Tĩnh, xã Yên Cường; từ đường Phạm Văn Nghị, xã Yên Thắng.
,
,
.
,
,
,
,