,
Cập nhật lúc: 08:46 |22/07/2016
Trần Chiêu Đức (thế kỷ XV - thời Hậu Trần). Ông thuộc dòng dõi nhà Trần và là người có công lớn giúp Vua Trần Ngỗi (Giản Định Đế) lên ngôi. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, ông về thôn Vô Hoạn, xã Nam Mỹ, Nam Trực truyền dạy nghề đúc đồng cho nhân dân, giúp nhân dân cải thiện đời sống.
,
,
.
,
,
,
,