,
Cập nhật lúc: 02:54 |20/10/2016
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp ngày 10-9-1992 đã quyết định về chương trình toàn khoá. Ban Chấp hành đã giao cho các ban của Tỉnh ủy chuẩn bị một số chuyên đề, là: "Đề án về đổi mới và chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng"; "Đề án về công tác cán bộ"...
,
,
.
,
,
,
,