,
Cập nhật lúc: 05:38 |22/09/2017
Phố Trần Đình Huyên dài 50m, rộng 13m; có địa giới từ đường Trần Chiêu Đức đến đường Lộc Vượng, thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định).
,
,
.
,
,
,
,