,
Cập nhật lúc: 22:58 |29/09/2022
Thầy Nguyễn Ngọc Ký - một biểu tượng về nghị lực sống, người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân, người truyền lửa cho bao thế hệ học trò về tinh thần vượt lên mọi khó khăn, đã từ biệt thế gian ngày 28-9-2022. Trái tim thầy đã ngừng đập, nhưng câu chuyện về thầy sẽ còn được kể mãi, an ủi, động viên mỗi chúng ta khi gặp sóng gió cuộc đời.
,
,
.
,
,
,
,