,
Cập nhật lúc: 06:46 |10/06/2021
Sau hai năm chống khủng bố ác liệt, từ năm 1943, phong trào cách mạng dần được phục hồi ở miền Nam và ở miền Bắc đã xuất hiện những dấu hiệu của cao trào cách mạng với sự ra đời của đội Cứu quốc quân đầu tiên và hàng chục đội du kích thoát ly. Việt Minh đã có cơ sở rộng khắp cùng các căn cứ địa liên hoàn nối liền sáu tỉnh Việt Bắc và các tỉnh trung du.
,
,
.
,
,
,
,