,
Cập nhật lúc: 06:51 |18/12/2014
Chiều tối ngày 18-8, tại chợ Rồng, Đội Danh dự đã phát báo, dùng loa phóng thanh tuyên truyền khởi nghĩa và hát bài Tiến quân ca. Hàng ngàn người kéo tới dự tạo thành cuộc mít tinh lớn. Tiếng hát, tiếng hô khẩu hiệu Đả đảo chính phủ bù nhìn, Việt Nam hoàn toàn độc lập hừng hực khí thế, thôi thúc nhân dân hành động.
,
,
.
,
,
,
,