,
Cập nhật lúc: 06:31 |27/11/2014
Với những nỗ lực phát triển phong trào, xây dựng cơ sở về vùng nông thôn nên phong trào cách mạng phát triển và là chỗ dựa vững chắc cho phong trào toàn tỉnh, hỗ trợ đắc lực cho phong trào thành phố đang từng bước hồi phục sau nhiều đợt khủng bố của kẻ thù.
,
,
.
,
,
,
,