,
Cập nhật lúc: 09:03 |20/01/2017
Đặng Hồi Xuân (1929-1988) quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Tháng 3-1945, ông tham gia hoạt động bí mật trong tổ chức Thanh niên cứu quốc huyện Xuân Trường. Từ 1949-1952, ông làm Bí thư văn phòng Ủy ban Kháng chiến Liên khu 3 (1949-1952).
,
,
.
,
,
,
,