,
Cập nhật lúc: 08:37 |24/02/2017
Phố Huy Cận dài 280m, rộng 10,5m, có địa giới từ đường Võ Chí Công đến điểm D5, thuộc Khu đô thị Mỹ Trung. Huy Cận (1919-2005), tên khai sinh là Cù Huy Cận, là một trong những nhà thơ xuất sắc của phong trào thơ mới.
,
,
.
,
,
,
,