,
Cập nhật lúc: 08:28 |18/04/2014
Đến với các làng nghề trong tỉnh, chúng tôi được gặp gỡ những người nông dân với bàn tay tài hoa, khéo léo đã tạo ra những cây thế mang tính nghệ thuật cao hay những bức tranh giả cổ được khảm, đúc bằng trí tuệ và tâm huyết được nhiều người truyền tụng.
,
,
.
,
,
,
,