,
Cập nhật lúc: 08:54 |29/08/2014
Nam Định - mảnh đất "địa linh nhân kiệt", nơi đây hội tụ nhiều di sản văn hóa nổi tiếng với các công trình văn hóa tâm linh, tín ngưỡng. Về Nam Định, ngoài niềm tự hào về các khu di tích lịch sử, giờ đây người dân đất Thành Nam còn tự hào về quê hương mình đã có Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á và sẽ góp phần tạo nên giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Thành Nam.
,
,
.
,
,
,
,