,
Cập nhật lúc: 19:06 |28/03/2017
Vụ cá Bắc vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng mong đợi nhưng nhìn chung nghề khai thác, đánh bắt xa bờ của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh diễn biến khôn lường của thời tiết, ý thức của ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản chưa cao, tình trạng vi phạm các quy định trong khai thác còn gia tăng dưới nhiều hình thức, làm suy giảm nguồn lợi...
,
,
.
,
,
,
,