,
Cập nhật lúc: 08:16 |22/08/2016
Huyện Mỹ Lộc hiện có 7km đê hữu Hồng và 12km đê bối Hồng Long, Hồng Hà. Toàn bộ mặt đê hữu Hồng đã được cứng hoá từ năm 2001. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2007 trên tuyến đê này đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc đê với chiều sâu từ 0,8 đến 1,2m.
,
,
.
,
,
,
,