,
Cập nhật lúc: 07:46 |23/04/2014
Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ GD và ĐT phát động, đến nay dù không còn là vấn đề mới, "nóng", nhưng cán bộ, giáo viên trong ngành GD và ĐT tỉnh vẫn luôn nhận thức rõ việc thực hiện dạy nghiêm túc, đánh giá các bài kiểm tra, các kỳ thi nghiêm túc luôn là yêu cầu hàng đầu để bảo đảm dạy và học đúng thực chất...
,
,
.
,
,
,
,