,
Cập nhật lúc: 05:39 |22/03/2019
Ngoài đam mê công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giảng viên Nguyễn Thị Thu Hường còn được biết đến là một cán bộ Đoàn, Hội nhiệt huyết, năng động. Trên cương vị Chủ tịch Hội sinh viên, ủy viên ban thường vụ Đoàn trường, Hường đã cùng Ban chấp hành Đoàn, Hội tổ chức được nhiều hoạt động, phong trào mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ.
,
,
.
,
,
,
,