,
Cập nhật lúc: 06:02 |27/11/2020
Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh được thành lập ngày 24-5-2019 theo Quyết định số 1068 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật và Trung tâm Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB và XH). Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho các diện đối tượng bảo trợ xã hội...
,
,
.
,
,
,
,