,
Cập nhật lúc: 08:43 |28/06/2016
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, huyện Hải Hậu chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016.
,
,
.
,
,
,
,