,
Cập nhật lúc: 08:12 |14/08/2018
Khu liên hợp xử lý rác thải Thành phố Nam Định được đầu tư xây dựng từ năm 1999 tại làng Man xã Lộc Hòa trên tổng diện tích đất 23ha, trong đó chủ yếu diện tích dùng để đào hố chôn lấp rác. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và hoạt động xây dựng lớn...
,
,
.
,
,
,
,