,
Cập nhật lúc: 09:16 |24/04/2015
Làng Phạm Pháo, xã Hải Minh (Hải Hậu) hiện có đội kèn tây lớn nhất nước với trên dưới 800 thành viên. Vừa thạo thổi kèn tây, vừa có thể sửa chữa, sản xuất kèn, những nhạc công - nông dân làng Phạm Pháo đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của vùng quê này.
,
,
.
,
,
,
,