,
Cập nhật lúc: 08:26 |01/10/2014
Năm 2013, tỉnh ta đã thu hút được 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 336,7 tỷ đồng và trên 13,3 triệu USD; xuất khẩu hàng hóa đạt trên 413,8 triệu USD. GDP bình quân tăng trưởng 12%/năm... Theo kết quả cuộc điều tra khảo sát tiến hành năm 2013 với 8 chỉ số thành phần, tỉnh ta đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.
,
,
.
,
,
,
,