,
Cập nhật lúc: 08:47 |21/11/2017
Mặc dù nhiều cơ quan chức năng đã cảnh báo về những hậu quả tiêu cực khi nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt nhưng do lợi ích trước mắt, thu lãi lớn nên một bộ phận người dân vẫn phớt lờ, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đó để nuôi tôm. Để tránh những thiệt hại về lâu dài cho ngành nuôi thủy sản của tỉnh thì việc tăng cường quản lý...
,
,
.
,
,
,
,