,
Cập nhật lúc: 08:43 |03/03/2015
Trở lại huyện Trực Ninh sau gần một năm tập trung thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, chuyển đổi ngành nghề để xóa bỏ lò gạch thủ công theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 5-6-2014 của UBND tỉnh, chúng tôi thấy được sự quyết tâm và những giải pháp hữu hiệu mà Đảng bộ, chính quyền huyện đã triển khai, góp phần từng bước hạn chế và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công...
,
,
.
,
,
,
,