,
Cập nhật lúc: 08:51 |04/05/2016
Xác định đẩy mạnh thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm và là bước đi tiếp theo trong quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế, vì vậy Chi cục Thuế huyện Ý Yên đã tích cực triển khai chương trình nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...
,
,
.
,
,
,
,