,
Cập nhật lúc: 07:15 |15/02/2018
Một mùa xuân mới đang về. Đón Tết năm nay, người dân ở nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh càng phấn khởi hơn khi việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất, tinh thần ổn định và từng bước được nâng lên. Đó cũng chính là động lực để bà con cố gắng giữ gìn và phát triển làng nghề trong giai đoạn hiện nay.
,
,
.
,
,
,
,