,
Cập nhật lúc: 08:25 |21/07/2014
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới sản xuất, nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế nông nghiệp, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu hằng năm, tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và triển khai nhiều dự án nâng cấp hệ thống thủy nông. Các CTTL được đầu tư nâng cấp đã góp phần nâng cao năng lực PCLB, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,