,
Cập nhật lúc: 09:05 |24/10/2016
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo, quản lý hiệu quả công tác ATVSLĐ-PCCN. Qua khảo sát của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều cơ bản chấp hành nghiêm các quy định...
,
,
.
,
,
,
,