,
Cập nhật lúc: 09:51 |29/06/2015
Có thể nói, việc tạo vốn cho các HTX hoạt động một cách hiệu quả là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhất là những nguồn vốn ưu đãi và những nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại sẽ có tác động rất lớn để các HTX mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ mới trong sản xuất, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả...
,
,
.
,
,
,
,