,
Cập nhật lúc: 06:40 |13/04/2021
Qua các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thời gian qua, đại diện cử tri xã Nam Mỹ (Nam Trực) đã nhiều lần kiến nghị đề xuất chính quyền cấp trên, các ngành chức năng quan tâm kiểm tra, có phương án xử lý tình trạng nguồn nước ở kênh CT2 (kênh tưới tiêu chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã)...
,
,
.
,
,
,
,