,
Cập nhật lúc: 08:23 |05/10/2015
Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đề ra nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Những kết quả đạt được qua 4 năm triển khai phong trào thi đua xây dựng NTM đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,