,
Cập nhật lúc: 08:09 |07/12/2016
Cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, các huyện, xã có chính sách hỗ trợ thêm nhằm động viên nông dân tham gia phát triển sản xuất cây vụ đông. Tuy nhiên qua một số vụ đã triển khai, một trong những yếu tố hạn chế việc phát triển, mở rộng diện tích cây vụ đông là tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm cây vụ đông để tránh "được mùa - mất giá".
,
,
.
,
,
,
,