,
Cập nhật lúc: 09:13 |31/10/2014
Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, kinh doanh mì chính giả xuất hiện khá phổ biến trên địa bàn tỉnh ta với các thủ đoạn tinh vi như: sản xuất, kinh doanh tại khu vực nông thôn; xé lẻ số lượng để tiêu thụ; cất giấu lẫn với những hàng hoá khác, khi có khách lạ đến mua nhiều loại hàng thì xếp trà trộn vào các loại hàng khác...
,
,
.
,
,
,
,