,
Cập nhật lúc: 08:19 |22/10/2014
Với nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác QP-QSĐP của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mỹ Lộc, những năm qua, LLVT huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc...
,
,
.
,
,
,
,