Xuân Trường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số
Cập nhật lúc08:21, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Là vùng quê “đất chật, người đông”, những năm qua huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số - KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Năm 2017 tổng số trẻ sinh ra trên địa bàn huyện là 2.890 cháu, giảm 19 cháu so với năm 2016. Tỷ suất sinh là 16,27%o, giảm 0,22%o so với năm 2016. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Xuân Trường vẫn chưa thực hiện được một số chỉ tiêu trong công tác dân số - KHHGĐ như: Quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao và vẫn tiếp tục tăng, cơ cấu dân số biến động mạnh, mất cân bằng giới tính khi sinh còn nghiêm trọng. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao…

Cán bộ dân số xã Xuân Tân (bên phải) tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ cho nhân dân.
Cán bộ dân số xã Xuân Tân (bên phải) tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ cho nhân dân.

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”, huyện Xuân Trường đã ban hành kế hoạch, đề ra các giải pháp ổn định quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số. Ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình, đề án; phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách dân số. Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức các hoạt động: Nói chuyện chuyên đề, kẻ vẽ pa-nô, treo khẩu hiệu tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn, khu dân cư, thôn, xóm; tổ chức các buổi phát tin, bài tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông về công tác dân số - KHHGĐ cho lãnh đạo, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác dân số - KHHGĐ như: Quy mô dân số, thách thức về mức sinh; Mối liên hệ giữa dân số và phát triển kinh tế; Dân số và giáo dục; Dân số và y tế; Dân số và lao động việc làm và những khó khăn thách thức đối với người cao tuổi; Tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh dẫn đến hệ lụy mất cân bằng giới tính… Qua đó, đã nâng cao kiến thức về công tác truyền thông dân số - KHHGĐ cho cán bộ hội viên nông dân, từ đó tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số - KHHGĐ. Ban Dân số - KHHGĐ 20 xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức treo băng rôn, áp phích, dán khẩu hiệu tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ đến người dân. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt CLB, sinh hoạt nhóm nhỏ, nói chuyện chuyên đề về dân số - KHHGĐ. Tăng cường truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình về chính sách dân số - KHHGĐ, kiến thức chăm sóc SKSS-KHHGĐ, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi… Trong đó xã Xuân Ngọc đã thực hiện tốt công tác truyền thông vận động chuyển đổi hành vi, tiếp cận dịch vụ KHHGĐ đến các hộ dân, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. UBND xã đã triển khai có hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, tổ chức tư vấn trực tiếp cho trên 200 lượt hội viên phụ nữ về chính sách dân số - KHHGĐ. 

Năm 2018, huyện Xuân Trường tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Thực hiện gia đình ít con, tập trung mọi nỗ lực để giảm tỷ suất sinh, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt đối với những xã có mức sinh cao. Kiểm soát và khống chế mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS, dịch vụ dân số - KHHGĐ. Tiếp tục triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGĐ phù hợp với từng địa phương, tăng cường chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ đối với các địa phương, đơn vị có mức sinh cao. Nhân rộng các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: Đề án “Kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân”; đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”, đề án “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác dân số - KHHGĐ; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực cho công tác dân số - KHHGĐ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ và hiệu quả việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách về dân số - KHHGĐ theo quy định./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,