,
Cập nhật lúc: 08:06 |19/10/2018
Để giảm đến mức thấp nhất số người nhiễm, tử vong do HIV/AIDS, những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, góp phần phấn đấu thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và chấm dứt đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.
,
,
.
,
,
,
,