,
Cập nhật lúc: 08:12 |23/03/2018
Theo số liệu của Bệnh viện Phổi tỉnh, hằng năm toàn tỉnh phát hiện từ 1.900 đến 2.000 bệnh nhân lao các thể, trong đó có từ 50-60 bệnh nhân lao kháng đa thuốc. Mắc bệnh lao đã nguy hiểm, mắc lao kháng thuốc mức độ nguy hiểm tăng gấp nhiều lần...
,
,
.
,
,
,
,