,
Cập nhật lúc: 08:16 |24/05/2017
Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Mỹ Lộc hiện có 10.136 hội viên, đạt 93,5% tổng số NCT toàn huyện. Những năm qua, Hội NCT huyện đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe hội viên, giúp cuộc sống NCT ngày càng được cải thiện.
,
,
.
,
,
,
,