,
Cập nhật lúc: 09:12 |15/12/2017
Những người hút thuốc lá gặp nhiều vấn đề về khả năng sinh sản hơn so với người không hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc trong nhiều năm, hoặc sử dụng nhiều điếu mỗi ngày, nguy cơ bị các vấn đề về sinh sản sẽ tăng lên gấp bội.
,
,
.
,
,
,
,