Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Cập nhật lúc07:01, Thứ Tư, 08/07/2020 (GMT+7)

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH và CN), những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội KH và KT) đã tập trung xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức Hội thành viên nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức. Hoạt động của các hội viên thuộc Liên hiệp Hội rất đa dạng và phong phú, có chiều sâu, đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Trần Xuân Bút, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) chăm sóc cây cảnh.
Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Trần Xuân Bút, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) chăm sóc cây cảnh.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Liên hiệp Hội KH và KT tỉnh đã có bước phát triển mới. Đến nay, Liên hiệp Hội có 12 hội thành viên với tổng số gần 36 nghìn hội viên. Hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội là nhiệm vụ chức năng quan trọng của Liên hiệp Hội nhằm phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2017, Văn phòng Liên hiệp Hội đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31-10-2017 “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định”. Liên hiệp Hội đã tích cực tuyên truyền, phối hợp cùng các hội thành viên tổ chức thành công các hội thảo đóng góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật KHCN sửa đổi; tổ chức và trực tiếp đóng góp nhiều dự thảo Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức; phân công cán bộ có trình độ năng lực, kinh nghiệm tham gia các hội đồng phản biện, tham gia đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật… Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH và CN của Liên hiệp Hội đã được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong 5 năm, các hội thành viên đã tổ chức 120 hội thảo và hơn 100 chương trình tập huấn thu hút khoảng 5.000 lượt người tham dự; đăng gần 100 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, tập san của các sở, ngành trong và ngoài tỉnh. Hội Thú y thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nông hộ an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Hội Nghiên cứu Lịch sử đã phối hợp với nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Văn Tam khảo sát, điền dã hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học và xuất bản cuốn sách “Địa chí văn hóa huyện Vụ Bản”. Hội Kiến trúc sư thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đề tài “754 năm kiến trúc thành phố Nam Định”, sản phẩm của đề tài là đã xuất bản cuốn sách đánh giá các công trình kiến trúc của thành phố Nam Định qua 754 năm. Từ năm 2017 đến 2020, Văn phòng Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện công nghệ tiêu giảm sóng bảo vệ bờ biển và nâng cao độ an toàn cho đê biển tỉnh Nam Định” và đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đê điều tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2030” góp phần bảo vệ đê biển, ứng phó với BĐKH và đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai của tỉnh. Liên hiệp Hội và các hội thành viên chủ động triển khai thực hiện công tác thông tin, phổ biến kiến thức KHKT đến đội ngũ cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống. Hội Làm vườn phổ biến, tập huấn cho 2.000 lượt hội viên về quy trình thực hành sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo an toàn nông sản cho sức khỏe người tiêu dùng, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học trong hệ sinh thái VAC; Hội Thú y phối hợp với các công ty thuốc thú y tổ chức 80 cuộc hội nghị, hội thảo tập huấn cho gần 5.000 lượt người về công tác thú y và kỹ thuật chăn nuôi; Văn phòng Liên hiệp Hội tổ chức 3 lớp tập huấn về ứng phó BĐKH bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh cho các xã ven biển thuộc 3 huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng… Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh được Liên hiệp Hội tổ chức 2 năm 1 lần là hoạt động nhằm phát triển phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực KHKT, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Hội thi đã thu hút, tập hợp nhiều thành phần, đối tượng tham gia với nhiều ý tưởng, giải pháp đa dạng, thiết thực, mang tính ứng dụng. Từ năm 2014 đến nay, Liên hiệp Hội đã tổ chức phát động, triển khai, tổng kết trao giải 4 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh thu hút, tập hợp gần 600 giải pháp tham gia vào chung khảo, 146 giải pháp đã được trao giải thưởng. Cũng trong thời gian này, Liên hiệp Hội còn tổ chức 6 cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm với 282 giải pháp vào vòng chung khảo, 117 giải pháp được trao giải. Hội Sinh vật cảnh tổ chức thành công các hội thi sinh vật cảnh thường niên cấp tỉnh; Hội Điều dưỡng tổ chức cuộc thi đánh giá kiến thức tay nghề điều dưỡng 2 năm/lần theo Thông tư 07/2011/TT-BYT, tổ chức các hội thi Điều dưỡng giỏi, Hộ sinh giỏi, thanh lịch ngành Y tế… Các hội thi đã góp phần động viên khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đề cao tôn vinh hoạt động khoa học chuyên môn của đội ngũ trí thức của tỉnh. Có thể nói, vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội và các hội thành viên từng bước được khẳng định, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của tỉnh.

Thời gian tới, Liên hiệp Hội KH và KT tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; điều hòa, phối hợp, gắn kết hoạt động chặt chẽ giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đa dạng hóa các nội dung hoạt động, tạo các diễn đàn thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh nhằm đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn công nghiệp 4.0./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,