Trăn trở hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ ở Thành phố Nam Định
Cập nhật lúc07:58, Thứ Tư, 24/04/2019 (GMT+7)

Với quan điểm lấy khoa học công nghệ làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố Nam Định đang nỗ lực tập trung thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, quản lý khoa học công nghệ, phấn đấu đến năm 2020, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng về công nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX).

Ươm cây giống tại Hợp tác xã Dịch vụ hoa, cây cảnh Nam Phong (Thành phố Nam Định).
Ươm cây giống tại Hợp tác xã Dịch vụ hoa, cây cảnh Nam Phong (Thành phố Nam Định).

Là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh, nơi tập trung các trường đại học, cao đẳng, cơ quan đầu ngành cấp tỉnh..., Thành phố Nam Định có nhiều điều kiện thuận lợi cho đẩy mạnh phát triển khoa học ứng dụng. Hàng năm, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, quản lý Nhà nước và cải cách hành chính... Cùng với việc ban hành cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào công tác hoạt động quản lý Nhà nước, sản xuất, kinh doanh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý khoa học ở cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn theo từng chuyên đề trọng tâm như: phương pháp hoàn thiện hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; thương hiệu sản phẩm; chất lượng sản phẩm hàng hóa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước… Trong 3 năm gần đây, tổng kinh phí hỗ trợ cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố là 1 tỷ 253 triệu đồng; đã thực hiện 18 dự án đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học mở rộng sản xuất; thực hiện nghiên cứu 8 đề tài khoa học và 333 giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất có giá trị thực tiễn cao. Trong đó, dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực quản lý và điều hành tại UBND Thành phố Nam Định” được đầu tư đồng bộ, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, thuận tiện cho công tác chỉ đạo, điều hành tại UBND thành phố với các trang thiết bị, phần mềm có khả năng tương thích cao, chống mất mát, sai hỏng dữ liệu; ngăn chặn sự truy cập trái phép từ bên ngoài, đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng tại cơ quan. Dự án “Xây dựng mô hình tập luyện thể dục thể thao phục vụ cộng đồng dân cư tại các khu vực công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố Nam Định” do Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố thực hiện với mục tiêu xây dựng mô hình lắp đặt thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao tại một số công viên, vườn hoa trên địa bàn phục vụ cộng đồng dân cư tập luyện miễn phí. Với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, dự án đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị qua việc rèn luyện ý thức tự giác, trách nhiệm sử dụng, quản lý thiết bị dụng cụ công cộng, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của nhân dân thành phố cũng như đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trong lĩnh vực sản xuất, thành phố tập trung hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất hoa, cây cảnh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của nông nghiệp đô thị. Tiêu biểu như mô hình trồng lúa, rau an toàn; nhân cấy giống hoa, cây cảnh có giá trị cao và sử dụng đậu tằm trong nuôi cá trắm giòn... Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp hoa, cây cảnh Nam Phong, ngay khi ứng dụng thành công công nghệ ngủ đông củ hoa ly để tái sử dụng làm giống đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, hợp tác xã tiếp tục đưa công nghệ sử dụng nano bạc vào canh tác thay thế cho phân bón đơn thuần, khuyến khích các hộ xã viên và người dân trồng hoa trong khu vực đưa chế phẩm nano vào sử dụng trên diện rộng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khoa học công nghệ Thành phố Nam Định chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, cơ chế chính sách đối với lĩnh vực khoa học công nghệ chưa đủ mạnh để tạo động lực khuyến khích hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn. Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế; phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tế công việc chỉ mới tập trung ở một số đơn vị, phòng, ban chuyên môn.

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, thúc đẩy tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc nghiên cứu, ứng dụng và có cơ chế, chính sách để khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

 

,
,
.
,
,
,
,