,
Cập nhật lúc: 06:45 |22/03/2018
Công nghệ S3 (Smart Streelight System) là hệ thống đèn đường thông minh công nghệ Việt, do Công ty cổ phần Công nghệ S3 nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sau khi đoạt giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp IoT (Internet of Things) TP Hồ Chí Minh lần 1 năm 2016.
,
,
.
,
,
,
,