,
Cập nhật lúc: 07:50 |21/08/2014
Để giúp nông dân giải quyết khó khăn này, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH và CN (Sở KH và CN) đã phối hợp với Viện BVTV (Bộ NN và PTNT) nghiên cứu thực hiện dự án "Hoàn thiện công nghệ sản xuất, ứng dụng chế phẩm sinh học trừ rầy nâu hại lúa tại Nam Định" nhằm nâng cao hiệu lực chế phẩm; hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học trừ rầy nâu quy mô lớn...
,
,
.
,
,
,
,