,
Cập nhật lúc: 03:14 |22/09/2016
"Công nghệ nano có thể thay đổi cả thế giới, không một quốc gia nào là không quan tâm đến lĩnh vực này bởi tính ứng dụng trong hầu hết đời sống xã hội. Vấn đề là chọn hướng đi thế nào cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu", giáo sư Nguyễn Hoàng Lương, Đại học Tự nhiên Hà Nội nhấn mạnh tại hội thảo "Công nghệ nano và ứng dụng trong y - dược" do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức...
,
,
.
,
,
,
,