,
Cập nhật lúc: 03:24 |28/07/2016
Mẫu máy bay X-57 sử dụng mới 14 động cơ điện, tất cả đều được tích hợp vào cánh hai bên. NASA đã đưa công nghệ đẩy "Maxwell" mới lên chiếc máy bay này. X-57 là một phần của sáng kiến Chân trời hàng không mới mà NASA kỳ vọng sẽ tạo ra kỷ nguyên hàng không mới. Cái tên "Maxwell" dùng để vinh danh James Clerk Maxwell, nhà vật lý người Scotland thế kỷ 19 đã phát hiện ra điện từ.
,
,
.
,
,
,
,