,
Cập nhật lúc: 09:33 |13/01/2015
Trong những năm qua, ngành công nghiệp chế biến nhựa trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh ở cả 2 dòng sản phẩm là đồ nhựa gia dụng và nhựa, cao su công nghiệp. Tuy nhiên hầu hết thiết bị, công nghệ ngành nhựa trên địa bàn đều lạc hậu, đầu tư không đồng bộ và chủ yếu tái chế nhựa phế phẩm để sản xuất nên mức độ ô nhiễm môi trường lớn do khí thải phát sinh...
,
,
.
,
,
,
,