,
Cập nhật lúc: 04:47 |20/08/2015
Theo NASA, nó to hơn địa cầu 60%, và quay quanh ngôi sao mẹ ở khoảng cách phù hợp, khiến nước có thể duy trì ở trạng thái lỏng. Các nhà khoa học dự đoán nó có lực hấp dẫn gấp hai lần Trái Đất, và khả năng nó có bề mặt đá là rất cao. Khoảng cách từ Kepler-452b đến ngôi sao mẹ của nó xa hơn so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.
,
,
.
,
,
,
,