,
Cập nhật lúc: 08:32 |28/10/2014
Viễn thám là công nghệ giúp thu thập thông tin về các đối tượng trên bề mặt trái đất thông qua bộ dữ liệu ảnh thu được từ các bộ cảm đặt trên mặt đất, máy bay hoặc vệ tinh. Tích hợp giữa công nghệ viễn thám với hệ thông tin địa lý (GIS) được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: nghiên cứu địa chất; quản lý tài nguyên và môi trường...
,
,
.
,
,
,
,