,
Cập nhật lúc: 08:01 |15/01/2019
Khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then chốt để thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật ở cả 3 lĩnh vực trồng trọt...
,
,
.
,
,
,
,