,
Cập nhật lúc: 07:57 |22/07/2019
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tăng cường việc ứng dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, chẩn đoán và điều trị bệnh để mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng bức xạ và hạt nhân cũng tiềm ẩn nguy hại đối với môi trường và sức khỏe của con người...
,
,
.
,
,
,
,