,
Cập nhật lúc: 18:30 |20/09/2014
Trên địa bàn tỉnh ta, ngành cơ khí có quy mô nhỏ lẻ, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn; trình độ công nghệ chưa đồng bộ, sức cạnh tranh của sản phẩm tuy đã được chú trọng song vẫn còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng; đặc biệt là do chưa xây dựng được thương hiệu mạnh trên thị trường...
,
,
.
,
,
,
,