,
Cập nhật lúc: 06:11 |26/05/2016
Trong báo cáo công bố trực tuyến hôm 6/4, NASA cho biết kể từ tháng 12/2013, tàu vũ trụ săn tiểu hành tinh NEOWISE, viết tắt của New Earth Object Wide-field Survey Explorer (Tàu thám hiểm hồng ngoại trường rộng vật thể cận Trái Đất) đã đo hơn 19.000 tiểu hành tinh và sao chổi, phát hiện 439 vật thể cận Trái Đất (NEO).
,
,
.
,
,
,
,