,
Cập nhật lúc: 06:35 |29/07/2014
Báo cáo Mekong kì bí được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát hành vào Ngày Môi trường Thế giới (5/6), giới thiệu nhiều loài sinh vật kỳ lạ. Mekong kỳ bí miêu tả 15 loài mới trong số 290 loài thực vật, 24 loài cá, 21 loài lưỡng cư, 28 loài bò sát, 1 loài chim và 3 loài động vật có vú - được chính thức ghi nhận là những loài mới từ năm 2012-2013 tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.
,
,
.
,
,
,
,