,
Cập nhật lúc: 07:44 |01/12/2015
Lượng chất cấm tồn dư trong vật nuôi qua kiểm tra thường trên 100pp, nhưng với que thử này chỉ khoảng 5%pp còn tồn dư là đã phát hiện được. Hiện, giá thành mỗi que thử vào khoảng 70.000-100.000 đồng. Các đơn vị phối hợp nghiên cứu đang hoàn thiện sản phẩm và hạ giá thành để có thể đưa sản phẩm sớm được đưa ra sử dụng đại trà.
,
,
.
,
,
,
,