,
Cập nhật lúc: 06:20 |26/03/2015
Vào cuối năm 2013, nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Lê Sỹ Vinh, Trường Đại học Công nghệ, thuộc ĐHQGHN cho đã nhận được dữ liệu hệ gen của một cá thể người Việt và đã tiến hành xây dựng và phân tích hệ gen của cá thể người Việt này bằng những công nghệ và phương pháp tính toán hiện đại và có độ chính xác cao...
,
,
.
,
,
,
,