,
Cập nhật lúc: 03:15 |12/01/2017
Nhằm hướng tới việc phát triển nhiều loại máy móc tinh vi hơn giúp tăng sản lượng các loại hoa màu và cây công nghiệp, các nhà khoa học thuộc Đại học Carnegie Mellon của Mỹ đang thiết kế những "trợ thủ trang trại" tương lai là những chú robot (người máy) trong một phòng thí nghiệm ở Pittsburgh với sự tài trợ của Bộ Năng lượng Mỹ.
,
,
.
,
,
,
,