,
Cập nhật lúc: 14:43 |24/10/2014
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh, cảnh báo dịch bệnh... tại các cơ sở y tế trong tỉnh đã được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,