Lào đặt kế hoạch tăng trưởng kinh tế trung bình 5% một năm
Cập nhật lúc08:15, Thứ Hai, 16/11/2020 (GMT+7)

Trong Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ IX (2021-2025), Chính phủ Lào quy định sáu mục tiêu lớn và 24 công việc tập trung nhằm phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế trung bình mỗi năm từ 4-5%, dần nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người dân. Tỷ lệ đói nghèo giảm xuống còn 13,9%, tỷ lệ số hộ nghèo còn 9,5%.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII Lào diễn ra từ 27-10 sẽ bế mạc ngày 17-11 với nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII Lào diễn ra từ 27-10 sẽ bế mạc ngày 17-11 với nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua.

Trong mục tiêu lớn thứ nhất, kinh tế Lào sẽ phát triển có tính kế tiếp, bền vững với khả năng thu ngân đạt 169 nghìn tỷ kíp Lào, tương đương 15,3% của GDP. Chi ngân sách được 190 nghìn tỷ kíp Lào, tương đương 17,2% của GDP, bảo đảm thâm hụt ngân sách khoảng 21 nghìn tỷ kíp Lào, tương đương 2% của GDP. Bảo đảm mức cân đối ngoại tệ, mức lạm phát trung bình 6%, tỷ giá có sự ổn định, bình thường, tỷ giá so USD biến động trong vòng 5%/năm. Giá trị GDP 5 năm tới (2021-2025) đạt 1.057.689 tỷ kíp Lào. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp phát triển trung bình 2,5%, công nghiệp 4,1% và lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 6%.

Mục tiêu lớn thứ hai về phát triển nhân lực ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của việc phát triển đất nước, có thể nghiên cứu và đưa vào sử dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả và tạo giá trị thặng dư của sản xuất và dịch vụ.

Mục tiêu lớn thứ ba đề ra nhằm nâng cao đời sống người dân theo người dân có cuộc sống ấm no, giảm tỷ lệ đói nghèo xuống còn 13,9% của dân số, và tỷ lệ hộ nghèo còn 9,5%.

Mục tiêu lớn thứ tư là bảo vệ môi trường theo hướng khai thác và duy trì, nuôi dưỡng tài nguyên cân đối, giảm tỷ lệ rủi ro do thiên tai, phấn đấu diện tích đất được rừng bao phủ chiếm 70% đất trên toàn quốc vào năm 2025.

Mục tiêu lớn thứ năm là xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, chủ động tham gia vào các dự án kết nối giao thông trong khu vực và thế giới.

Mục tiêu lớn thứ sáu là về việc quản lý Nhà nước một cách có hiệu quả, xã hội bình đẳng, công bằng và được bảo vệ theo hướng quản lý bằng pháp luật nghiêm minh và chặt chẽ.

Các công việc tập trung và mục tiêu lớn trong Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ IX (2021-2025) do Chính phủ Lào đưa ra, sẽ được các đại biểu quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII Lào diễn ra từ ngày 27-10 đến 17-11 xem xét.

Tại Kỳ họp này, một số vấn đề quan trọng khác cũng sẽ được xem xét như Kế hoạch tiền tệ thường niên năm 2020 và Phương hướng Kế hoạch năm 2021; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2020; Phương hướng kế hoạch năm 2021; và Dự thảo phương hướng các hoạt động trong giai đoạn năm năm (2021-2025) của Quốc hội Lào khóa IX.

Theo nhandan.com.vn

 

 

,
,
.
,
,
,
,