Lào: Số hộ nghèo giảm mạnh
Cập nhật lúc07:47, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Trung tâm Thống kê quốc gia Lào vừa thông báo kết quả điều tra việc sử dụng và chi tiêu của các hộ gia đình lần thứ 6 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo tại Lào, giai đoạn 2018-2019, giảm xuống còn 18,3% so mức 23,2%, giai đoạn 2012-2013. Thống kê cho thấy, 73,6% chi tiêu trong hộ gia đình tại Lào dành cho lương thực, thực phẩm trong giai đoạn 2018-2019, tăng so giai đoạn 2012-2013 là 70,4%; trong khi đó, việc sản xuất nông nghiệp đã dần dịch chuyển sang sản xuất hàng hóa. Mỗi tháng, một hộ gia đình Lào sử dụng chi tiêu 2,63 triệu kíp Lào, tăng so 2,05 triệu kíp Lào, giai đoạn 2012-2013. Mỗi hộ trung bình có 4,7 người, giảm so 5,2 người, giai đoạn 2012-2013. Cuộc điều tra cũng tiến hành trên các lĩnh vực việc tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, sản xuất, hoạt động kinh doanh và mức nghèo của các hộ gia đình.

Việc điều tra lần này tiến hành từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019 trên toàn bộ 18 tỉnh, thành phố của Lào, tại 636 làng, gồm 10.176 hộ gia đình trong tổng số 1.274.000 hộ gia đình. Kết quả cho thấy, cuộc sống của người dân Lào ngày càng tốt hơn so 5 năm trước; lương thực, thực phẩm được các hộ gia đình mua có xu hướng là các sản phẩm có ích, có hàm lượng đạm cao, tập trung bảo vệ sức khỏe. Việc xóa đói, giảm nghèo cũng như việc giảm tỷ lệ các hộ nghèo luôn là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Ðảng và Nhà nước Lào, đặc biệt trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám, giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2025 và Tầm nhìn đến năm 2030.

Mỹ tăng cường phối hợp Ô-xtrây-li-a

Kết thúc cuộc tham vấn cấp bộ trưởng, Mỹ và Ô-xtrây-li-a ra tuyên bố chung khẳng định, khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương là trọng tâm của liên minh Mỹ - Ô-xtrây-li-a; hai nước tiếp tục với ASEAN, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nỗ lực duy trì khu vực an toàn, thịnh thượng và dựa trên luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, chống khủng bố, ứng phó và khắc phục tác động của dịch COVID-19./.

Theo nhandan.com.vn

 

,
,
.
,
,
,
,