,
Cập nhật lúc: 08:52 |24/02/2017
Ông Đô-nan Trăm, nói theo lời nghị sĩ Mỹ Tôm Cốt-tơn, là một "tổng thống phi truyền thống" và lần đầu tiên trong lịch sử, 3 vị tướng quân đội đã xuất hiện ở Nhà Trắng trong vai trò lãnh đạo an ninh. Lý do có thể không đơn giản là họ dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
,
,
.
,
,
,
,