,
Cập nhật lúc: 07:32 |27/06/2016
Ngày 25-6, ông Gia-tu-pon Prôm-pan (Jatuporn Prompan), thủ lĩnh "Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài" (UDD)-còn gọi là phe "Áo đỏ", đã bắt đầu mở chương trình trực tiếp trên trang mạng xã hội facebook nhằm đối kháng lại chương trình ủng hộ dự thảo Hiến pháp của ông Xu-thép Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban)...
,
,
.
,
,
,
,