,
Cập nhật lúc: 08:13 |22/07/2019
Châu Phi được dự báo đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng, với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến tăng 15% trong năm 2019. Cùng với những nhu cầu thực chất về dịch vụ kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và kinh tế kỹ thuật số, triển vọng tích cực này có được một phần là nhờ những nỗ lực của chính lục địa này, nhất là tiến trình hội nhập khu vực.
,
,
.
,
,
,
,