,
Cập nhật lúc: 08:24 |19/12/2014
Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cũng nhấn mạnh rằng việc bình thường hóa quan hệ với Cuba đạt được nhờ thiện chí của Ha-va-na trong việc thả ông A-lan Grốt, 65 tuổi người Mỹ bị Cuba giam giữ trong 5 năm qua. Ngoài ông Grốt, Cuba còn thả một nhân viên tình báo làm việc cho Mỹ bị giam giữ ở nước này gần 20 năm qua để đổi lấy việc Mỹ thả 3 nhân viên tình báo Cuba bị bắt tại Mỹ.
,
,
.
,
,
,
,