,
Cập nhật lúc: 08:44 |01/10/2014
Ngày 29-9, an ninh đã được tăng cường tại Thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Áp-ra Ga-ni, thay thế người tiền nhiệm Ha-mít Ka-dai. Đây là dấu mốc của sự chuyển giao quyền lực đầu tiên giữa 2 Tổng thống dân cử của Áp-ga-ni-xtan.
,
,
.
,
,
,
,