,
Cập nhật lúc: 08:13 |21/05/2019
Từ ngày 23-26/5, Liên minh châu Âu (EU ) sẽ tiến hành bầu cử để chọn ra 751 đại biểu của Nghị viện châu Âu.
,
,
.
,
,
,
,