,
Cập nhật lúc: 08:39 |23/04/2014
Một kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ khối thuốc nổ trên xe ô tô tại một trạm kiểm soát ở khu vực Suweirah (Xu-vây-ra), phía Nam thủ đô Baghdad, làm 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Tại trạm kiểm soát ở Madain (Ma-đa-in) cũng xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương...
,
,
.
,
,
,
,