,
Cập nhật lúc: 09:25 |30/05/2016
Mặc dù có sự khác biệt về quan điểm trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) đối với vấn đề dừng hay tiếp tục trừng phạt Nga, tuy nhiên nhiều khả năng việc cấm vận kinh tế sẽ không được dỡ bỏ. Theo tờ Sueddeutsche Zeitung (Đức), tại các nước vùng Ban-tích...
,
,
.
,
,
,
,