,
Cập nhật lúc: 07:53 |28/03/2017
Ngoại trưởng Mỹ Rếch Ti-lơ-sơn đã mở đầu cuộc họp bằng câu tuyên bố mối đe dọa IS sẽ là ưu tiên đầu tiên của chính quyền mới ở Mỹ, đồng thời nhấn mạnh để đạt mục điêu đó, Mỹ sẽ đầu tư đảm bảo ổn định các khu vực chiếm lại từ tay IS. Ông Ti-lơ-sơn xác định Xi-ri là ưu tiên để bình ổn sau khi đánh bại IS.
,
,
.
,
,
,
,