,
Cập nhật lúc: 08:52 |31/03/2015
Người đứng đầu nước Nga lại một lần nữa tố cáo các thế lực nhăm nhe "viết lại" lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II. Tổng thống Vla-đi-mia Pu-chin khẳng định các tác giả đó, do theo đuổi các mục đích địa chính trị, đã tìm cách gieo rắc sự bất đồng và tranh cãi giữa các dân tộc và quốc gia.
,
,
.
,
,
,
,