,
Cập nhật lúc: 09:34 |31/10/2014
Những năm qua cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào tập luyện thể thao cũng phát triển sôi nổi trong các tổ chức tôn giáo và các khu dân cư có đông đồng bào theo đạo.
,
,
.
,
,
,
,