,
Cập nhật lúc: 09:33 |31/07/2015
Những năm gần đây, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng cơ sở vật chất cho TDTT. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành quy hoạch diện tích đất cho hoạt động vui chơi thể thao ở các xóm, thôn, tổ dân phố theo tiêu chí NTM...
,
,
.
,
,
,
,