Hồn rừng
Cập nhật lúc08:14, Thứ Tư, 26/07/2017 (GMT+7)
Bao nhiêu năm, nay trở lại với rừng 
Tìm mộ bạn nơi chiến trường thuở trước
Rừng vắng lặng, chỉ gió lay xào xạc
Đồng đội ơi! Bạn nằm ở nơi nào?
 
Chạc mắc võng ngày xưa giờ cây đã lên cao 
Mái lán trú quân không còn dấu nữa 
Nơi bếp xưa anh nuôi giấu lửa 
Giờ dây bìm leo chẳng thấy lối vào
 
Đồng đội ơi! Bạn nằm ở nơi nào?
Nhớ đêm ấy giặc rải bom bãi khách 
Nơi ta trú quân trên đường đi chiến dịch 
Bạn hy sinh nằm lại quãng rừng này...
 
Hơn bốn mươi năm rồi... chúng tôi trở lại đây
Rừng vắng lặng, sương giăng mờ như khói 
Bạn nằm nơi đâu, có nghe lời tôi gọi 
Sao bạn chẳng đáp lời, chỉ tiếng tắc-kè kêu!?
 
Đồng đội ơi! Đồng đội của tôi ơi!
Trong sương lạnh bạn có nghe lời gọi?
Chập chờn bóng ai trong nhập nhoà sáng tối 
Đêm giữa rừng hương bỗng cháy bùng lên... 
Thoáng bóng bạn đi trong xào xạc lá rừng./.
 
Nguyễn Tường Thuật
,
,
.
,
,
,
,