Uống nước nhớ nguồn
Cập nhật lúc08:17, Thứ Sáu, 27/07/2012 (GMT+7)

Hôm nay trên nghĩa trang
Tôi đến từng hàng mộ
Cầm nén hương cháy đỏ
Thắp chung cho các anh

Đất nước hết chiến tranh
Đã hồi sinh đổi mới
Bao máu xương đồng đội
Mới có ngày hôm nay

Các anh đang nằm đây
Hàng dọc ngang thẳng tắp
Như thuở xưa tập hợp
Hành quân ra chiến trường

Mẹ Việt Nam yêu thương
Nghìn năm ru anh ngủ
Vọng lời ca nhắc nhủ:
“Uống nước phải nhớ nguồn!”

Mai Hiên

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,