Cuộc sống mới ở Hải Phương
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Tư, 20/10/2010 (GMT+7)

Cảnh quan làng quê xã Hải Phương (Hải Hậu) đẹp, với những nếp nhà xưa xen kẽ cảnh sắc hiện đại. Dọc theo những con đường liên xã, liên xóm được rải nhựa, trải bê tông rộng rãi như phố thị là những ngôi nhà cao tầng thấp thoáng trong dáng cau, cây ăn quả toả bóng mát. Cuối xã là cụm công nghiệp rộng lớn đang khẩn trương san lấp để các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Theo báo cáo của BCH Đảng bộ xã tại Đại hội Đảng bộ đại biểu xã nhiệm kỳ vừa qua, toàn xã có 2277 hộ dân (trong đó đồng bào Công giáo chiếm 48,5%), có 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 12/13 xóm và 3 nhà trường, trạm y tế đạt tiêu chuẩn "Làng văn hoá", "Đơn vị có Nếp sống văn hoá" trong đó 5 xóm đạt danh hiệu Làng văn hoá cấp tỉnh. Đời sống nhân dân ngày càng  phát triển, số hộ khá giả ngày càng nhiều. Bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo"; an ninh trật tự trong xã ổn định, nhiều năm liền không có tệ nạn ma tuý.

Đổi thay ở Hải Phương hôm nay gắn liền với việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ xã đến các xóm trong việc thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH". Ban chỉ đạo phong trào của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng làng văn hoá; thường xuyên chỉ đạo các xóm tiến hành rà soát, bổ sung hương ước xóm cho phù hợp với từng thời điểm. Phát huy vai trò "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", gần 400 cán bộ, đảng viên trong xã đã tích cực vận động nhân dân thực hiện. Ban chỉ đạo phong trào từ xã đến các xóm cũng tổ chức lồng ghép các nội dung của phong trào với các phong trào: Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào xây dựng khu dân cư "5 không", phong trào phòng chống tội phạm, xây dựng xóm không có tai tệ nạn xã hội, phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ… Cùng với việc phát động các phong trào, đội ngũ cán bộ cơ sở đã tích cực bám từng nhà, vận động từng người ký cam kết, đăng ký an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện quy ước trong việc tang, việc cưới, lễ hội. Các CLB chuyên đề trong xã được hình thành, từng bước kiện toàn nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả như các CLB: Không sinh con thứ 3, Gia đình hạnh phúc của Hội Phụ nữ xã; CLB Gia đình trẻ của Đoàn Thanh niên; CLB Nông dân với pháp luật của Hội Nông dân; CLB Thái cực trường sinh đạo để tập luyện, nâng cao sức khoẻ của người cao tuổi… Quy trình phát động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, xóm văn hoá từng bước được cải tiến, hợp lòng dân. Người dân đã ý thức hơn trong việc tham gia phòng, chống các loại tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, văn hoá phẩm có nội dung độc hại..., đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ban chỉ đạo phong trào của xã với ban chỉ đạo phong trào ở các xóm tăng cường sự phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung của phong trào và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được đẩy mạnh và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, cả 13 xóm trong xã đều có đội văn nghệ quần chúng, đội thể thao tham gia tập luyện bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh.

Một nguyên nhân quan trọng góp phần đưa phong trào "TDĐKXDĐSVH" ở xã Hải Phương đạt hiệu quả cao là do cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nơi đây thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các việc lớn, nhỏ trong xã, trong xóm đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong nhân dân; nhất là công khai 14 việc nhân dân biết, 6 việc dân bàn và quyết định trực tiếp, 8 việc nhân dân bàn trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Vì vậy, đã tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên nhân dân: Từ việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề truyền thống, mở rộng đầu tư xây dựng cụm công nghiệp góp phần tạo công ăn, việc làm cho trên 1000 lao động trên địa bàn, đến huy động xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường, trường, trạm, nhà văn hoá từ nguồn vốn cấp trên, ngân sách xã và nhân dân đóng góp. Cả 3 trường học đều được xây dựng khang trang, sớm đạt chuẩn quốc gia. Toàn xã đã tổ chức làm 13,5 km đường nhựa, 37 km đường bê tông liên thôn xóm và ra đồng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nhà văn hoá xóm do huyện phát động, năm 2006, cả 13 xóm trong xã đã hoàn thành xây dựng nhà văn hoá khang trang với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Đời sống khấm khá, bà con có điều kiện hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,28%; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan và thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ, lễ hội.

Vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở xã Hải Phương trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào "TDĐKXDĐSVH" không chỉ củng cố, khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền mà còn thúc đẩy các mặt kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Đức Thiện

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,