Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai
Cập nhật lúc 09:38, Thứ Sáu, 10/09/2010 (GMT+7)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trò chơi này thường dành cho các em từ 6 tuổi trở lên. Các em chọn một khoảng đất rộng và bằng phẳng, chuẩn bị 3 quả chuỳ có thể thay bằng chai thuỷ tinh và 9 cái vòng, có thể là vòng nhựa, vòng sắt hay vòng bằng nan tre… đường kính từ 15 đến 20cm cũng có thể to hơn hoặc nhỏ hơn nhưng phải lồng được vào cổ quả chuỳ hoặc cổ chai.

Đặt 3 quả chuỳ (chai) thành một hàng thẳng, cách nhau từ 50 đến 60cm có thể đặt quả chuỳ ở dưới đất hoặc đặt lên một bệ cao khoảng 50cm. Sau đó, vẽ một vạch chuẩn làm gianh giới, cách hàng chuỳ từ 100 đến 150cm (tuỳ theo khả năng và mức độ chơi ở các lần khác nhau mà tăng dần khoảng cách). Trước khi chơi, phải cử một em làm trọng tài để ghi điểm, cứ mỗi lần ném vòng lồng được vào cổ quả chuỳ (chai) thì được tính một điểm. Các em xếp thành hàng ngang, đứng dưới vạch kẻ. Mỗi đợt chơi có 3 em ném, mỗi em cầm ba vòng và ném lần lượt từng vòng một sao cho lồng được vào cổ quả chuỳ (chai). Khi ném hết lượt thì lại đến ba em khác ném, khi em cuối cùng ném xong thì trọng tài bắt đầu tính điểm, em nào được nhiều điểm nhất thì thắng cuộc, nhưng nếu có hai em trở lên mà điểm nhiều bằng nhau thì những em đó sẽ thi tiếp nhưng với điều kiện có thể kẻ vạch gianh giới xa hơn đích hoặc đường kính của vòng tròn nhỏ hơn./.

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,