,
Cập nhật lúc: 10:43 |29/04/2016
Festival Huế 2016 đang đến rất gần theo đồng hồ đếm ngược của Ban Tổ chức. Các đồng nghiệp của chúng tôi ở Báo Thừa Thiên Huế đã phỏng vấn ông Chế Công Chung, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế 2016, Giám đốc Trung tâm Festival Huế về những vấn đề bạn đọc quan tâm.
,
,
.
,
,
,
,