,
Cập nhật lúc: 04:53 |24/06/2022
Với mong muốn gìn giữ các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống, nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Trần Quang Lộc ở xã Yên Phong (Ý Yên) đã nhiều năm dầy công sưu tầm, phục dựng nghệ thuật hát chèo, hát văn, ca trù của các địa phương. Nhiều tác phẩm sân khấu chèo, kịch nói do ông biên soạn đã tạo được tiếng vang trên sân khấu không chuyên toàn quốc.
,
,
.
,
,
,
,