,
Cập nhật lúc: 11:01 |12/02/2016
Từ lâu tiếng trống hội ngày Xuân đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người dân đất Việt. Trong các lễ hội, âm thanh hối hả của tiếng trống như thúc giục nhân dân trong xóm ngoài làng tới dự hội. Còn theo nhịp trống, các trò chơi truyền thống trở nên sôi động, rộn rã hơn…
,
,
.
,
,
,
,