,
Cập nhật lúc: 09:16 |26/06/2015
Huyện Vụ Bản là một vùng quê có bề dày truyền thống văn hóa và cách mạng. Hiện nay, không gian văn hóa "làng" ở Vụ Bản hiện còn bảo lưu ở nhiều làng quê trong huyện. Tiêu biểu như ở các làng Quả Linh, Bách Cốc, xã Thành Lợi còn những hồ, giếng nước trong xanh, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi...
,
,
.
,
,
,
,