,
Cập nhật lúc: 09:05 |21/10/2016
Trên địa bàn tỉnh hiện còn bảo tồn được hàng chục di tích lăng, miếu để nhân dân tưởng nhớ, thờ phụng các vị thánh thần, những nhân vật lịch sử có công với đất nước; trong đó một số lăng, miếu tiêu biểu được xếp hạng...
,
,
.
,
,
,
,