,
Cập nhật lúc: 07:53 |23/09/2022
Trong thời đại công nghệ số, bùng nổ thông tin hiện nay, tin giả, tin xấu độc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước phát tán, lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, rộng khắp trên không gian mạng đã tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng và truyền thống văn hóa của dân tộc.
,
,
.
,
,
,
,