,
Cập nhật lúc: 08:39 |23/11/2017
Nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, tỉnh ta là nơi hội tụ, sản sinh và lưu giữ được nhiều di sản văn hoá truyền thống như: hệ thống di tích lịch sử - văn hoá, giá trị văn hoá tín ngưỡng dân gian, các loại hình văn hoá nghệ thuật dân tộc.
,
,
.
,
,
,
,