,
Cập nhật lúc: 08:34 |24/02/2017
Những năm qua, hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Trực Ninh quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò là "cầu nối" tuyên truyền...
,
,
.
,
,
,
,