,
Cập nhật lúc: 05:41 |25/04/2014
Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: cổ động trực quan, nêu gương "Người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,