,
Cập nhật lúc: 17:04 |22/07/2017
Những năm qua, ngành GD và ĐT huyện Xuân Trường luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ trong các trường học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong giáo viên, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
,
,
.
,
,
,
,