,
Cập nhật lúc: 18:24 |23/05/2015
Huyện Hải Hậu hiện có 31 di tích lịch sử - văn hóa được Nhà nước xếp hạng, trong đó 9 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia. Tiêu biểu như: Cầu Ngói, đền Thủy tổ - chùa Lương (xã Hải Anh), chùa Phúc Hải (xã Hải Minh), đền - chùa Xã Hạ (xã Hải Bắc), chùa Phúc Sơn (xã Hải Trung)...
,
,
.
,
,
,
,