,
Cập nhật lúc: 19:52 |30/08/2014
Bằng cách làm sáng tạo và sự phối kết hợp đồng bộ, nên phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Nghĩa Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, có 100% xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa NTM...
,
,
.
,
,
,
,