,
Cập nhật lúc: 19:47 |12/04/2014
Xã Hải Phúc (Hải Hậu) có 15 xóm với dân số 6.553 người. Năm 2014, Hải Phúc là một trong 12 xã, thị trấn đầu tiên của tỉnh được UBND tỉnh công nhận "Xã NTM" giai đoạn 2010-2015.
,
,
.
,
,
,
,