,
Cập nhật lúc: 08:43 |28/10/2014
Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, bằng tâm huyết, lòng đam mê và trách nhiệm gìn giữ nghệ thuật chèo truyền thống của hơn 300 lượt nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công qua nhiều thế hệ, Nhà hát Chèo Nam Định đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành Chèo cả nước...
,
,
.
,
,
,
,