,
Cập nhật lúc: 16:47 |23/09/2017
Mỗi lễ hội ở các địa phương trong tỉnh mang một ý nghĩa, sắc thái riêng, nhưng đều có điểm chung là tưởng nhớ những người có công với quê hương đất nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
,
,
.
,
,
,
,