,
Cập nhật lúc: 16:26 |29/07/2016
Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc, trong đó con rối là "thành tố" quan trọng tạo nên nét đặc trưng của mỗi phường rối. Ở tỉnh ta, nghệ thuật chế tác con rối có từ lâu và vẫn được gìn giữ bởi bàn tay tài hoa của các thế hệ nghệ nhân.
,
,
.
,
,
,
,