,
Cập nhật lúc: 14:24 |24/10/2014
Những năm qua, xã Hải Hưng (Hải Hậu) đã đẩy mạnh phong trào xây dựng "Làng văn hoá", tạo không khí hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,