,
Cập nhật lúc: 09:37 |17/10/2014
Đội kèn đồng nữ Sa Châu là một điểm sáng trong phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Giao Thủy. Dù cuộc sống của các hội viên còn vất vả nhưng các thành viên của đội luôn vượt qua khó khăn...
,
,
.
,
,
,
,