,
Cập nhật lúc: 18:51 |25/04/2015
Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Khánh (Ý Yên) luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và các hoạt động VHVN, TDTT đều được nhân dân tích cực hưởng ứng...
,
,
.
,
,
,
,