,
Cập nhật lúc: 07:00 |21/01/2021
Làng Bịch, xã Minh Thuận (Vụ Bản) là vùng đất cổ còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa truyền thống đậm đặc. Trong quá trình phát triển nông thôn, tốc độ đô thị hóa nhanh song làng Bịch vẫn gìn giữ và phát huy được bản sắc văn hóa làng quê, tạo nền tảng cho việc thực hiện tốt phong trào...
,
,
.
,
,
,
,