,
Cập nhật lúc: 08:46 |27/05/2016
Các tổ, đội, CLB văn hóa, văn nghệ truyền thống đã tập hợp nhiều cá nhân là hạt nhân văn nghệ có khả năng sáng tác kịch bản, đạo diễn và biểu diễn; nhiều "giọng hát hay, tay đàn giỏi" ở khắp các thôn, xóm trong huyện...
,
,
.
,
,
,
,