Nam Trực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
Cập nhật lúc07:54, Thứ Năm, 12/05/2022 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP), góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lực lượng Dân quân tự vệ huyện Nam Trực diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.
Lực lượng Dân quân tự vệ huyện Nam Trực diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện và của Đảng bộ Quân sự tỉnh, hàng năm, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Nam Trực đều xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo và kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác QPQSĐP gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của LLVT huyện. Theo đó, Ban CHQS huyện đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV), tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn gắn với rà soát chất lượng chính trị, sức khỏe để sắp xếp, biên chế đủ lực lượng DQTV cho các đầu mối đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt công tác phúc tra quản lý nguồn DBĐV, phối hợp rà soát sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân cho các đầu mối đơn vị, bảo đảm đúng, đủ chất lượng chuyên nghiệp quân sự và tỷ lệ dự phòng hợp lý, chú trọng ưu tiên sắp xếp đơn vị trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, nhân viên biên chế đúng chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quân sự huyện đạt trên 80%; lực lượng DBĐV đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 73,7%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 16,8%; đội ngũ cán bộ DQTV, DBĐV thường xuyên được kiện toàn bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Để nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, hàng năm, lực lượng thường trực và lực lượng DQTV, DBĐV của huyện đều được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương. Cùng với công tác giáo dục quốc phòng và công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng luôn được quan tâm chú trọng. Cơ quan quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện các khâu, các bước của quá trình tuyển quân đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao…

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, LLVT huyện Nam Trực đã tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác QPQSĐP hàng năm, góp phần cùng các lực lượng xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn ngày càng vững chắc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có chất lượng; nội dung chương trình bảo đảm đúng, đủ thời gian và nội dung chương trình theo quy định và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2021, Ban CHQS huyện đã tham mưu, mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 400 đối tượng 4 cấp xã; phối hợp với các trường THPT tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV và công tác tuyển sinh quân sự cho 4.806 học sinh và hướng dẫn giáo dục nội dung kiến thức quốc phòng, an ninh theo chương trình đào tạo trong các nhà trường THPT trên địa bàn huyện. Đồng thời, LLVT huyện đã thực hiện nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức; tổ chức tập huấn cho cán bộ lực lượng thường trực và cán bộ làm công tác DQTV bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, chương trình và thời gian cho các lực lượng theo kế hoạch. Chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao, kết quả huấn luyện bảo đảm nội dung chương trình, thời gian theo quy định; quân số tham gia huấn luyện đều đạt trên 90%; chất lượng huấn luyện từng bước nâng cao; qua kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi; các đơn vị tham gia kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối về ng­­ười, vũ khí trang bị. Bên cạnh đó, đã tổ chức tiếp nhận 283 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đăng ký ngạch dự bị và hướng dẫn học nghề cho các đối tượng theo quy định. LLVT huyện thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, PCTT-TKCN, phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh COVID-19. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xã Nam Mỹ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập PCTT-TKCN; các xã Đồng Sơn, Nam Dương, Nam Cường, Nam Thái và thị trấn Nam Giang diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã; diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Nam Tiến Nam Định đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. LLVT huyện còn duy trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình, tham m­­ưu xử lý kịp thời mọi tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác QPQSĐP hàng năm đã từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện Nam Trực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,