Nâng cao công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
Cập nhật lúc08:08, Thứ Ba, 26/04/2022 (GMT+7)

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (THAHS), góp phần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THAHS, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh.
Kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, TUV, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: Xác định công tác THAHS có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, Viện KSND tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ và Viện KSND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18-6-2019 của Viện KSND tối cao về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS”, tập trung vào các giải pháp đột phá như: Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện; nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS; linh hoạt phương thức kiểm sát trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp... Trong đó, Viện KSND tỉnh đã yêu cầu các cán bộ, kiểm sát viên tập trung phát hiện vi phạm để ban hành văn bản kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, THAHS; đồng thời yêu cầu các đơn vị trong ngành tích cực nghiên cứu, nắm vững quy định của ngành và pháp luật để ban hành, kháng nghị, kiến nghị kịp thời; thực hiện đầy đủ theo trình tự và nội dung các bước công tác kiểm sát. Viện KSND tỉnh thường xuyên thông báo các nội dung vi phạm của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan THAHS, cơ quan được giao một số nhiệm vụ THAHS cho Viện KSND các huyện, thành phố tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Viện KSND tỉnh cũng thay đổi phương pháp nắm tình hình tạm giữ, tạm giam đối với Viện KSND các huyện, thành phố theo hướng các đơn vị này phải nắm tình hình tại nhà tạm giữ và báo cáo lại Viện KSND tỉnh. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam (Công an tỉnh) để nắm chắc tình hình biến động, kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm trong quá trình tạm giữ, tạm giam… Qua đó chất lượng các kiến nghị, kháng nghị của Viện KSND hai cấp ngày càng được nâng cao, góp phần để công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS của các cơ quan tư pháp trong tỉnh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong thời điểm ảnh hưởng của dịch COVID-19, Viện KSND hai cấp đã vận dụng linh hoạt phương thức kiểm sát trực tiếp sang kiểm tra gián tiếp thông qua yêu cầu Trại tạm giam, Nhà tạm giữ cung cấp hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo tự kiểm tra. Trên cơ sở xem xét hồ sơ, sổ sách, đối chiếu số liệu, nắm thông tin hàng ngày để Viện KSND ban hành kết luận kiểm tra. Cùng với các giải pháp tăng cường nghiệp vụ, Viện KSND hai cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, HĐND, Tòa án, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cùng cấp trong công tác kiểm tra, giám sát liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam; việc lập hồ sơ và báo cáo cơ quan THAHS (Công an tỉnh) về xem xét quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; việc tiếp nhận bản án, quyết định và lập hồ sơ chuyển giao cho UBND cấp xã thi hành án; việc quản lý, giáo dục đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS trên địa bàn tỉnh.

Với giải pháp tích cực, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS trên địa bàn tỉnh được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và THAHS được nâng lên; chế độ quản lý, giám sát, giáo dục được thực hiện tốt; chế độ ăn ở, sinh hoạt và các quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và THAHS được đảm bảo. Từ năm 2021 đến nay, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát việc tạm giữ 1.894 người; kiểm sát tạm giam 2.238 người. Tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, buồng tạm giam và trại tạm giam 55 lần có kết luận; kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ, trại tạm giam 5 lần; yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam 3 lần. Qua công tác kiểm sát, ngành Kiểm sát phát hiện một số thiếu sót, tồn tại như: các biện pháp bảo đảm an toàn và chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khu vực giam giữ; Tòa án chậm gửi bản án, Quyết định thi hành án cho Trại tạm giam hoặc Quyết định thi hành án ghi sai thông tin về nhân thân của bị án; hồ sơ không có danh chỉ bản; vi phạm về diện tích nơi giam giữ; không thông báo về việc người bị tạm giam gặp thân nhân; không lưu thủ tục trích xuất người bị tạm giam; chậm bàn giao hồ sơ thi hành án treo cho UBND cấp xã; không ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; một số trường hợp chậm áp giải bị án đi thi hành án… Viện KSND hai cấp đã ban hành các kết luận, kiến nghị đối với TAND, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ quan THAHS cùng cấp, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh khắc phục vi phạm và được đơn vị liên quan kịp thời khắc phục.

Để tiếp tục nâng cao công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS, thời gian tới, Viện KSND tỉnh tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Vận dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát gắn với hoạt động thực tế ở từng đơn vị để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đảm bảo kiểm sát toàn diện, có trọng tâm, phát hiện kịp thời các vi phạm và có biện pháp xử lý hiệu quả. Tăng cường kiểm sát định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện ngăn ngừa vi phạm để đảm bảo chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp cơ quan công an, toà án, cơ quan THAHS để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS trên cơ sở quy chế của ngành và quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng tin học, số hóa sổ theo dõi đối tượng tạm giữ, tạm giam, thực hiện việc quản trị đối tượng theo từng giai đoạn tố tụng và thi hành án. Nâng cao trách nhiệm pháp lý và kỹ năng kiểm sát của Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,