Yên Nhân phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc07:53, Thứ Hai, 30/11/2020 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, Đảng ủy, UBND xã Yên Nhân (Ý Yên) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Diện mạo nông thôn mới xã Yên Nhân.
Diện mạo nông thôn mới xã Yên Nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Vật, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết: Sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2014, xã Yên Nhân tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng NTM bền vững và phát triển, tiến đến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2020, xã là một trong 5 đơn vị của huyện đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu xóm 9 về đích NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã tổ chức quán triệt quan điểm chỉ đạo xác định xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân; gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi thôn, xóm; tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Đảng ủy, UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các đoàn thể; trong đó yêu cầu và phát huy cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để vận động người thân trong gia đình, dòng họ tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Xã phát động và tổ chức đăng ký thi đua xây dựng thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu đến từng hộ dân; huy động các nguồn lực và kêu gọi nhân dân đóng góp để tiếp tục đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, nhân dân các xóm tự nguyện hiến đất với 196m2 làm đường giao thông, gần 125 nghìn m2 đất dành cho các công trình phúc lợi. Hệ thống giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi “điện - đường - trường - trạm” được đầu tư xây dựng kiên cố. Hệ thống giao thông nông thôn của xã được xây dựng và phát triển hoàn chỉnh với trên 6km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, mặt đường rộng 3,5-4m; 100% đường trục thôn, xóm với tổng chiều dài 9,11km được nhựa hóa, bê tông hóa với mặt đường rộng từ 2,5-3,5m; đường dong ngõ xóm có đèn điện chiếu sáng; 60% đường giao thông nội đồng được bê tông hóa. Thực hiện tiêu chí môi trường, xã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến từng hộ dân. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã đã được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; khuôn viên nhà ở đạt chuẩn “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Xã có khu xử lý rác thải tập trung tổng diện tích 3ha; trong đó có 1ha xử lý rác theo hình thức chôn lấp. Các xóm triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhân dân trong xã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động dọn vệ sinh kênh mương, trồng hoa, cây xanh tại các trục đường chính, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ở xóm 9, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, từ nguồn lực xã hội hóa, xóm đã xây dựng nhà văn hóa, khu văn hóa - thể thao tập trung với tổng diện tích hơn 1.000m2; có đầy đủ trang thiết bị hoạt động và công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân… Ngoài ra, người dân trong xóm tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng, thiết chế văn hóa, các hộ dân trong xóm tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường. Khuôn viên nhà ở của các gia đình thường xuyên được cải tạo, chỉnh trang. Hàng tháng, các chi Hội: Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên phát động tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở khu dân cư, vệ sinh các tuyến đường, kênh mương trên địa bàn toàn xã.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi sản xuất theo vùng; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng trồng trọt và chăn nuôi, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giúp bà con nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, tỷ trọng nông nghiệp 17%, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 40%, kinh doanh dịch vụ thương mại và việc làm chiếm 43%. Diện tích gieo trồng bình quân đạt 529,57ha/năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt từ 90-95 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 12%; bình quân thu nhập đầu người của xã được nâng lên mức trên 54 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%. Các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, đến nay, xã có 1 trạm y tế, 14/16 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM; 2 xóm 13, 15 đang xây dựng nhà văn hóa, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Ở các phong trào xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm ở xã luôn đạt trên 85% số hộ dân, 16 xóm được công nhận “Xóm văn hóa”. Xã đã xây dựng nhà văn hoá, sân vận động trung tâm có tổng diện tích trên 1.500m2, nhà đa năng được xây dựng từ năm 2011. Các nhà văn hóa có đầy đủ trang thiết bị cần thiết, đáp ứng các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Cộng đồng dân cư trong các xóm đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và hương ước, quy ước của cộng đồng, giữ gìn thuần phong mỹ tục của địa phương. Các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Thời gian tới, xã Yên Nhân tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt, tiếp tục rà soát, quy hoạch bảo đảm thống nhất, đồng bộ để thực hiện các tiêu chí còn lại; trong đó, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng, bổ sung phòng học ở các trường học, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và chuẩn “xanh - sạch -  đẹp - an toàn”. Hình thành mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững và có ít nhất 1 mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hoặc nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quy hoạch diện tích đất, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống các nhà văn hóa xóm; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Qua tự rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí xã Yên Nhân đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định và đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào tháng 12-2020./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

,
,
.
,
,
,
,