Hiệu quả từ các mô hình "Dân vận khéo" ở Xuân Kiên
Cập nhật lúc08:38, Thứ Sáu, 27/11/2020 (GMT+7)

Cứ vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần, nhân dân xóm 19A, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) lại chủ động ra quân dọn vệ sinh đường ngõ, dặm tỉa đường hoa. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động trong đời sống sinh hoạt tại các khu dân cư của xã Xuân Kiên đã được các xóm triển khai thường xuyên. Hiện trên địa bàn xã Xuân Kiên, các công trình đường hoa do các chi hội phụ nữ các xóm đảm nhận. Những tuyến đường ngày nào hai bên toàn cỏ dại, nay được thay thế bởi những khóm hoa nhiều màu sắc thật đẹp và đầy sức sống. Đây là cách làm sáng tạo trong việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” mà Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện từng bước làm thay đổi nhận thức, giúp mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dân xóm 19A, xã Xuân Kiên trao đổi giải pháp vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp.
Nhân dân xóm 19A, xã Xuân Kiên trao đổi giải pháp vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên cho biết: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai trong thời gian qua đã tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Các mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng trong nhiều lĩnh vực đã tác động tích cực đến đời sống, văn hóa ở khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất của nhân dân”. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 44-NQ/HU của Huyện ủy Xuân Trường về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong đó, đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc ngay từ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng hoạt động của cấp trên để triển khai các chương trình công tác, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các tổ chức, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư kiên cố hóa các tuyến kênh mương, sửa chữa nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, duy trì sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, bước đầu đã hình thành được một số mô hình tích tụ ruộng đất, sản xuất theo chuỗi giá trị, liên doanh, liên kết đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã Xuân Kiên đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Hiện trên địa bàn xã có 11 công ty, 473 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, ở các ngành nghề chủ yếu như cơ khí, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh dịch vụ...; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hiện tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân toàn xã đạt 297 tỷ đồng/năm. Trong 5 năm gần đây, xã đã đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 20 công trình với tổng kinh phí trên 64 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông đã được xây dựng, hoàn chỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Nhân dân đã đóng góp, ủng hộ trên 5 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm, hệ thống đường giao thông, đường điện chiếu sáng, 100% xóm đã có hệ thống điện chiếu sáng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được đẩy mạnh. Các chính sách đối với người có công, chính sách xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Xuân Kiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; trong đó thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp tích tụ đất đai theo quy hoạch; xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương, phát triển thành sản phẩm OCOP. Tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống của địa phương cả về quy mô và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển bền vững. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; chú trọng xây dựng làng, xóm văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


 

,
,
.
,
,
,
,