Phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp
Cập nhật lúc07:59, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể, chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình phát triển của doanh nghiệp, lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và triển khai việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn để tăng cường quản lý, thực hiện các chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của LĐLĐ tỉnh, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc phối hợp với các ban, ngành liên quan điều tra, khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, làm cơ sở thực hiện công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nắm tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. 

Huyện Xuân Trường trao quyết định thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fan Sheng (Việt Nam) Textile.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Huyện Xuân Trường trao quyết định thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fan Sheng (Việt Nam) Textile.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên là các cán bộ công đoàn trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với chủ doanh nghiệp. Cùng với việc phối hợp với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội cho người lao động, các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chương trình phúc lợi đoàn viên, phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân tại các khu nhà trọ có đông người lao động... Do đó, người lao động hiểu rõ những lợi ích khi gia nhập tổ chức công đoàn nên viết đơn xin gia nhập… Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Công đoàn đã thành lập mới được 8 công đoàn cơ sở, phát triển mới 3.579 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh đạt 134.461 người và 1.696 công đoàn cơ sở. Tiêu biểu như Công ty TNHH Fan Sheng (Việt Nam) Textile ở xóm 8, xã Xuân Trung (Xuân Trường). Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2020, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, thu hút tạo việc làm cho gần 300 lao động. Qua khảo sát, người lao động có nguyện vọng tham gia tổ chức công đoàn, công ty có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, Công đoàn huyện đã tiếp cận, vận động chủ doanh nghiệp và thực hiện các bước thành lập công đoàn cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, công đoàn công ty làm tốt vai trò bảo vệ, chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, giám sát và yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đề xuất của công đoàn được doanh nghiệp thực hiện đã tạo lòng tin cho công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đồng hành với doanh nghiệp cùng phát triển. Tương tự qua khảo sát, nắm bắt nguyện vọng của người lao động và xét thấy đủ điều kiện, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn huyện Nam Trực hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Thụy Ấn với 50 đoàn viên. Tham gia vào tổ chức công đoàn, các chế độ, quyền lợi của người lao động được công ty thực hiện tốt thông qua hoạt động giám sát. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống được công đoàn tổ chức, tạo lòng tin làm cho công nhân gắn bó với công ty. Đặc biệt, công đoàn cùng với công ty xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động thực hiện tốt quy tắc ứng xử và văn hóa doanh nghiệp... Cùng với công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, các cấp Công đoàn trong tỉnh chú trọng việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Công đoàn nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức tốt việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao, tạo động lực để họ thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hàng năm, trên 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới, đa dạng hóa hoạt động của công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho chủ doanh nghiệp và người lao động./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,