Nghĩa Hưng phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính
Cập nhật lúc08:03, Thứ Hai, 12/10/2020 (GMT+7)

Năm 2020, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Theo đó các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; cải tiến lề lối và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh tiến độ, chất lượng giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Nghĩa Trung.
Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Nghĩa Trung.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, rà soát, phát hiện các thủ tục hành chính không cần thiết, hoặc không còn phù hợp; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, bổ sung, ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp trong huyện ban hành đều đúng quy trình, trình tự, thể thức theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch và công chức văn phòng HĐND, UBND xã, thị trấn để làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, huyện cũng tiếp tục nâng cao hoạt động bộ phận “một cửa” nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, ngày càng có hiệu quả. Từ đầu năm 2020 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện đã tiếp nhận 1.409 hồ sơ, tiến hành giải quyết 1.353 hồ sơ đảm bảo đúng thời gian và quy trình, số còn lại đang được giải quyết trong thời hạn. UBND cấp xã, thị trấn tiếp nhận 27.987 thủ tục, đã tiến hành giải quyết 27.814 thủ tục đúng theo quy định. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện “Quyết định giao chỉ tiêu biên chế” đến từng đơn vị, đảm bảo đúng định mức biên chế, phù hợp với đề án vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, huyện có 90 cán bộ công chức và 1.848 viên chức; đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có 485 người. Đội ngũ cán bộ huyện phần lớn đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, thường xuyên tham gia các lớp chức danh quản lý Nhà nước. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Sau khi sáp nhập xã Phúc Thắng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở sáp nhập trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật và trạm thú y; Trung tâm y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm y tế dự phòng và 2 bệnh viện đa khoa của huyện; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện… đều dần đi vào hoạt động ổn định, có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Trần Văn Giang, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính ở huyện Nghĩa Hưng thời gian qua, đó là việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001:2015 gồm 4 quy trình hệ thống và 159 quy trình trong giải quyết công việc của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện qua đó nâng cao hiệu quả làm việc, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện chủ yếu được ban hành dưới dạng văn bản điện tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của huyện đã được tích hợp với Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện ký số các văn bản điện tử. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được UBND huyện công khai và tích hợp trên trang thông tin điện tử của huyện. Toàn huyện hiện có trên 100 trong số 228 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, trong đó 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đều được tiếp nhận và giải quyết thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin, tất các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện được kết nối liên thông sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Công tác xử lý hồ sơ công việc của cán bộ, công chức qua môi trường mạng đã được tăng cường. Đến nay, huyện đã có 40% hồ sơ công việc của cấp huyện và 30% hồ sơ công việc của cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Việc thực hiện cải cách hành chính hiệu quả đã giúp huyện Nghĩa Hưng xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ ngày càng tốt các tổ chức, cá nhân, góp phần đưa sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiệu, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Nghĩa Trung cho biết: Việc thực hiện cải cách hành chính đã giúp UBND xã phục vụ tổ chức, cá nhân có nhu cầu tốt hơn, cán bộ thực hiện công việc cũng đỡ vất vả hơn. Các hồ sơ đến liên hệ, giao dịch được Bộ phận tiếp nhận phối kết hợp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đúng trình tự, quy định. Đối với thủ tục, hồ sơ không thuộc quyền kịp thời hướng dẫn, phản ánh, báo cáo về cấp có thẩm quyền xin ý kiến, phương thức và các bước giải quyết tiếp theo. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của huyện tại thị trấn Liễu Đề, chúng tôi gặp ông Phạm Văn Ân, ở xã Nghĩa Sơn đi làm thủ tục mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Ông cho biết, trên cơ sở quy trình thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo được niêm yết công khai tại Bộ phận “một cửa” của huyện, ông đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Hồ sơ sau khi nộp và được tiếp nhận, 20 ngày sau ông lên nhận Giấy đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. “Thực sự tôi rất hài lòng về các bước, thời gian của Bộ phận “một cửa” huyện. Trước đây, thủ tục rất phức tạp, đến người trực tiếp thẩm định còn khó khăn, nhưng bây giờ dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Ân cho biết. Trên cơ sở kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2020, UBND huyện Nghĩa Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế để có những giải pháp thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách hành chính. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, UBND huyện sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, công tác tư pháp, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, văn thư lưu trữ; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện đẩy mạnh phối hợp với các phòng, ban chức năng rà soát tiến tới đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Huyện cũng tiếp tục việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính cấp huyện, xã được tập trung, thống nhất, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân./.

Bài và ảnh: Đức Thiện


 

,
,
.
,
,
,
,