Nam Hùng thực hiện tốt chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội
Cập nhật lúc08:33, Thứ Năm, 08/10/2020 (GMT+7)

Xã Nam Hùng (Nam Trực) có 340 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) được hưởng trợ cấp thường xuyên gồm: Người khuyết tật, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi (80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng)… Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nam Hùng chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có việc quan tâm giúp các đối tượng yếu thế trong cộng đồng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Nhờ được hỗ trợ từ dự án, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Nam Hùng có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình.
Nhờ được hỗ trợ từ dự án, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Nam Hùng có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình.

Xã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, hội đồng xét duyệt các chế độ BTXH; tổ chức xét duyệt công khai, đảm bảo các đối tượng BTXH, người khuyết tật được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định. UBND xã tổ chức tuyên truyền trong các cuộc họp của các ngành, đoàn thể, thôn, xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; triển khai lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước, của tỉnh về chế độ chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững, chế độ, chính sách BTXH tới đông đảo nhân dân… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, nhất là đối tượng trong diện bảo trợ về các chính sách BTXH mang tính nhân văn của Nhà nước, tránh bỏ sót đối tượng. Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, xã tiến hành họp các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các thôn, xóm để thống nhất kế hoạch triển khai, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hưởng theo quy định, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh xã và niêm yết danh sách tại nhà văn hóa thôn, xóm. Đến nay, xã có 1.240 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng BTXH đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Đối với việc thực hiện chính sách trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng BTXH, từ năm 2019 đến nay, xã Nam Hùng xét duyệt và giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho 17 trường hợp từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Bên cạnh đó, xã làm thủ tục cắt giảm đối tượng BTXH (do bị mất) và hỗ trợ mai táng phí cho 25 trường hợp với số tiền gần 135 triệu đồng. Thời gian qua, 100% đối tượng BTXH trên địa bàn xã được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, với tổng mức chi trả hàng tháng trên 113 triệu đồng; làm thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT miễn phí cho 100% đối tượng BTXH, hộ nghèo, cận nghèo, tạo thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; được hỗ trợ tiền điện, con em đi học được miễn, giảm học phí, được hỗ trợ học nghề; chuyển quà trợ cấp của tỉnh kịp thời, đầy đủ; tổ chức lễ mừng thọ trang trọng vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Cùng với việc thực hiện đúng đủ chính sách bảo trợ của Nhà nước, xã thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm giảm nghèo như: tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Các đối tượng BTXH có khả năng lao động, người nghèo, cận nghèo được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, các con nuôi, giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao…, giúp họ tự lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay xã tạo điều kiện cho hàng chục người nghèo vay vốn làm ăn với tổng dư nợ 2 tỷ 800 triệu đồng. Năm 2019, Nam Hùng là một trong các địa phương được chọn thực hiện mô hình nuôi bò giảm nghèo. Có 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mua 2 con bê cái giống sinh sản. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá, Dự án triển khai mô hình phát triển bò tại xã cơ bản đạt hiệu quả, đúng quy trình, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Vừa qua, theo hướng dẫn của Phòng LĐ-TB và XH huyện Nam Trực, xã tiếp tục triển khai chương trình lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ bò giống cho 20 gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; mỗi hộ được nhận 2 con bò giống. Hiện nay, các hộ trong diện hỗ trợ đang chờ Sở LĐ-TB và XH phê duyệt.

Để giảm nghèo bền vững, xã vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, tập trung vào các cây chủ lực của địa phương; chủ động đổi mới phương thức canh tác, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Phát triển chăn nuôi theo hướng giảm nuôi nhỏ lẻ, phát triển gia trại, trang trại bán công nghiệp và công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút nhân cấy phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Nhờ các giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,67%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,36 triệu đồng/năm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tham gia ủng hộ, trợ giúp các đối tượng yếu thế cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,