Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:25, Thứ Năm, 08/10/2020 (GMT+7)

9 tháng năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ; giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH.

Công ty Cổ phần May Nam Hà thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Công ty Cổ phần May Nam Hà thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.630.514 người. Trong đó, BHXH bắt buộc 185.437 người; BHXH tự nguyện 12.235 người; BHTN 173.587 người; BHYT 1.618.279 người, đạt độ bao phủ 90,89% dân số toàn tỉnh. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 2.502 tỷ đồng. Trong đó, số thu BHXH bắt buộc 1.466,498 tỷ đồng; số thu BHXH tự nguyện 37,991 tỷ đồng; số thu BHTN 106,409 tỷ đồng; số thu BHYT 861,149 tỷ đồng; số thu Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 28,575 tỷ đồng; số thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 2,014 tỷ đồng. BHXH tỉnh duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH. Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng quy định. Tổng số đối tượng đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng là 102.790 người; số người được giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH là 52.293 người. Ngoài ra, các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cũng được giải quyết kịp thời. Việc giải quyết cũng như điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định của Nhà nước được thực hiện kịp thời, chính xác, khách quan, tạo cơ sở nền tảng vững chắc phát triển mở rộng đối tượng, tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. BHXH tỉnh cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện của BHXH các huyện, thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khám chữa bệnh (KCB) BHYT tại các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí các loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế… đã được tính trong cơ cấu giá của các dịch vụ y tế; kiểm soát chặt chẽ các chi phí về thuốc, vật tư y tế, giá viện phí… theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT và thực thi nghiêm chính sách pháp luật về BHYT. 

BHXH tỉnh tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), Quản lý tài chính - kế toán (TCKT), Quản lý chính sách (TCS), Tiếp nhận hồ sơ trong quản lý nghiệp vụ của ngành, thực hiện kiểm soát tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi phí KCB điện tử từ các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.396.122 lượt KCB BHYT với tổng số tiền là 581,306 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, đồng thời tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm tới mọi đối tượng, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB và XH, LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tích cực tuyên truyền tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Trong dịp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2020, các đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền sâu rộng các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động kịp thời tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BHXH 9 huyện phối hợp với LĐLĐ huyện, Phòng LĐ-TB và XH, các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Những tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT. Thường xuyên cung cấp thông tin về nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn cho Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Hàng tháng rà soát, phân công cán bộ chuyên quản trực tiếp xuống đơn vị để đôn đốc, thu hồi nợ và ký biên bản đối chiếu thu nộp đối với các đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên. Tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị quyết 28/NQ-TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy từng cá nhân, tập thể phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo trong công việc được giao để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử và giao dịch qua bưu chính; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa và cán bộ giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, huyện, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phối hợp với thanh tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT, tăng cường khởi kiện các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài./. 

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,