Thực hiện hiệu quả công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
Cập nhật lúc08:43, Thứ Ba, 08/09/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) đem lại kết quả tích cực. Số HSSV tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Năm học 2019-2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt độ bao phủ cao nhất từ trước tới nay; đến tháng 8-2020, toàn tỉnh có 295.785 HSSV tham gia BHYT, đạt 97,61% (bình quân chung của cả nước 95,2%); trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Trường THCS Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) là đơn vị tiêu biểu trong công tác BHYT học sinh.
Trường THCS Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) là đơn vị tiêu biểu trong công tác BHYT học sinh.

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để có kết quả trên, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở GD và ĐT và các sở, ngành liên quan, các địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với HSSV. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT HSSV đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học theo đúng quy định. Ngành GD và ĐT giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua của từng cơ sở giáo dục; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV. Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT HSSV, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT đối với HSSV trên địa bàn tỉnh. Kết thúc năm học 2019-2020, huyện Giao Thủy là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác BHYT HSSV. Toàn huyện có 51 cơ sở giáo dục, trong đó, có 22 trường tiểu học, 23 trường THCS, 6 trường THPT. Toàn huyện có 29.221 học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 99,26%. Để có kết quả trên, ngay từ đầu năm học 2019-2020, BHXH huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng GD và ĐT huyện thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia BHYT. BHXH phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng và các tầng lớp nhân dân tiếp cận đầy đủ với thông tin cơ bản về chính sách BHYT HSSV theo Luật BHYT sửa đổi: mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi hưởng. Tại Nam Trực, để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT HSSV, ngành BHXH huyện đã phân công cán bộ trực tiếp đến 50 trường học trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHYT HSSV, giải đáp các thắc mắc cũng như hướng dẫn nhà trường về phương thức thu, thời gian, mức phí, cũng như các vấn đề liên quan mà phụ huynh quan tâm, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở các trường, BHXH huyện Nam Trực chủ động cấp thẻ BHYT cho HSSV bảo đảm quyền lợi được khám, chữa bệnh kịp thời; thực hiện quyết toán nguồn thu BHYT để các trường có nguồn kinh phí hoạt động phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe HSSV nên đã đạt được những kết quả khích lệ. Kết thúc năm học, toàn huyện có 26.509 học sinh tham gia BHYT, đạt tỷ lệ gần 99%; đây là con số cao nhất từ trước đến nay của huyện Nam Trực về độ bao phủ BHYT HSSV. Trong đó, khối tiểu học 13.147 học sinh tham gia, khối THCS có 8.772 học sinh tham gia, khối THPT có 4.590 học sinh tham gia. 

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để thực hiện mục tiêu đạt 100% HSSV tham gia BHYT, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh tích cực triển khai các giải pháp theo Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT ngày 19-8-2020 của BHXH Việt Nam về công tác tổ chức, thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021. BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn. Trong đó, giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa kết quả tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Phối hợp với Sở GD và ĐT tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020-2021 đến cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,