Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
Cập nhật lúc07:53, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh đội ngũ cán bộ thôn, tuyên truyền viên pháp luật của các khu dân cư trên địa bàn xã Lộc An (thành phố Nam Định) đã “đến tận ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền phòng chống dịch, nhất là các hộ gia đình có con em đi nước ngoài, đi làm ăn, học tập, công tác ở xa, ở vùng có dịch… Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của xã luôn quan tâm củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các khu dân cư, lựa chọn người có uy tín trong cộng đồng để làm công tác tuyên truyền, phân công cho các thành viên trong hội đồng phụ trách công tác tuyên truyền về lĩnh vực mình đang đảm nhiệm nhằm truyền tải một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Xã tạo điều kiện về thời gian cho công chức - tư pháp hộ tịch tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật do thành phố, tỉnh tổ chức để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đến người dân một cách hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Lộng Đồng cho biết: “Thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nước ta, qua nghe ti vi, đài rồi loa truyền thanh của xã tuyên truyền nhiều về dịch COVID-19, ban đầu chúng tôi rất lo lắng. Được sự hướng dẫn tận tình, cụ thể của các tuyên truyền viên trong xã về cách phòng, tránh như: Vệ sinh nhà cửa, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang nơi công cộng, tránh tập trung nơi đông người… tôi và các thành viên trong gia đình phần nào yên tâm hơn”.

Cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Lộc An (thành phố Nam Định) tuyên truyền PBGDPL đến từng người dân.
Cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Lộc An (thành phố Nam Định) tuyên truyền PBGDPL đến từng người dân.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác tuyên truyền PBGDPL, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 61 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 119 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.072 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đều được lựa chọn từ các sở, ban, ngành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín, kỹ năng tuyên truyền, nhiệt tình công tác, hàng năm được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật. 1.072 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được lựa chọn từ lãnh đạo, cán bộ, công chức xã; trưởng các tổ chức chính trị, có trình độ lý luận chính trị trung cấp và sơ cấp. Việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn được quan tâm… 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức 1 hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên đề về Luật Phòng chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tiêu biểu. Biên soạn, cấp phát miễn phí cho 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn hơn 11 nghìn tờ gấp tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp 4 bộ tài liệu gồm: tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; tài liệu hướng dẫn tuyên truyền pháp luật trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; tài liệu hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính một số hành vi liên quan đến dịch COVID-19 và 20 tin, bài giới thiệu các văn bản chính sách pháp luật mới, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh để phục vụ công tác tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Bên cạnh đó, tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng, hàng năm theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Tiêu biểu như một số đơn vị: LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TB và XH, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Sở GTVT, Sở Nội vụ… Ngoài ra, một số địa phương đã làm tốt công tác này như thành phố Nam Định; các huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Hải Hậu… Qua công tác tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng phát huy vai trò, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Năm 2020, thực hiện kế hoạch PBGDPL của tỉnh, của huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh tổ chức 380 buổi tuyên truyền PBGDPL với 42.451 người tham gia, tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 1.164 người. Tại các xã, phường, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật tại các hội nghị, các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của cấp xã và thôn, tổ dân phố. Thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã truyền tải nhiều văn bản pháp luật đến cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế về số lượng; trình độ, nghiệp vụ của một bộ phận làm công tác PBGDPL chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp huyện, xã. Nguyên nhân xuất phát từ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ yếu kiêm nhiệm; cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; một số quy định pháp luật thay đổi thường xuyên, chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho việc nghiên cứu, tuyên truyền…

Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm củng cố, kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL của các sở, ngành, đoàn thể; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL, hướng tới tính chuyên sâu, chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền pháp luật, kịp thời biểu dương, khen thưởng báo cáo viên, tuyên truyền viên có thành tích xuất sắc. Từ đó đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân, hạn chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh


 

,
,
.
,
,
,
,