Thọ Nghiệp phấn đấu đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao" năm 2020
Cập nhật lúc08:22, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Ngay sau khi đạt chuẩn NTM năm 2017, Đảng ủy, UBND xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao; tiếp tục tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Cảnh quan, môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” ở xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).
Cảnh quan, môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” ở xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường).

Năm 2019, xóm 4 và xóm 16, xã Thọ Nghiệp là hai đơn vị điểm của huyện được UBND tỉnh chọn xây dựng mô hình kiểu mẫu. Xóm 16 có 213 hộ, 509 nhân khẩu. Thực hiện phong trào xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, chi bộ xóm đã ra nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; tích cực vận động sự đóng góp của nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm các yêu cầu đề ra. Đến nay, 16 tuyến đường dong trên địa bàn xóm có tổng chiều dài 3,9km được đổ bê tông, có vỉa hè và hệ thống thoát nước; 100% các tuyến đường trục chính được lắp đèn điện chiếu sáng; 2,1km đường trục, đường bao được trồng hoa, cây xanh hai bên đường. Cũng từ sự ủng hộ của nhân dân, năm 2019, xóm 16 đã xây dựng khu văn hóa - thể thao tập trung với tổng diện tích 1.345m2; trong đó nhà văn hóa rộng 1.345m2, quy mô trên 100 chỗ ngồi, có đầy đủ trang thiết bị hoạt động và công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân… Ngoài việc đóng góp xây dựng đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng, thiết chế văn hóa, các hộ dân trong xóm tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường. Toàn xóm hiện có 49% số hộ có nhà ở kiên cố, 51% số hộ có nhà ở bán kiên cố. Khuôn viên nhà ở của các gia đình thường xuyên được cải tạo, chỉnh trang. Hàng tháng, các chi Hội: Phụ nữ, Nông dân phát động tổ chức 2 lần dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở khu dân cư, 1 lần vệ sinh các tuyến đường, kênh mương trên địa bàn toàn xã. Ở xóm 4, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, xóm đã rà soát thực trạng theo 8 tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, tổ chức họp dân bàn bạc, thống nhất kế hoạch, nội dung các công việc để triển khai thực hiện từng tiêu chí. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, xóm tích cực huy động sức người, sức của từ nhân dân từ việc xây dựng nhà văn hóa, giao thông nông thôn đến việc nâng cao chất lượng, môi trường sống cộng đồng như: tham gia bảo vệ môi trường; giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng... Bộ mặt nông thôn xóm 4 có nhiều khởi sắc. Đến nay, xóm 4 đã bê tông hóa được 4 tuyến đường dong, 2 tuyến đường trục và 1 tuyến đường bao dài 2,1km, rộng từ 3,5-4,5m, dày từ 15-20cm. Các tiêu chí về: văn hóa, y tế, giáo dục, cảnh quan môi trường, nhà ở và khuôn viên gia đình được giữ vững, phát triển toàn diện; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Tính đến hết năm 2019, xóm 4 không có hộ nghèo; 97,2% người dân tham gia BHYT; 100% số hộ sử dụng nước sạch, nhà ở kiên cố; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, 85/105 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục; 6 năm liền xóm 4 giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Đồng chí Đỗ Thị Khuy, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Nghiệp cho biết: Là một trong 5 xã của huyện đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, Đảng ủy, UBND xã xác định rõ từng “cách làm, bước đi” trong thực hiện các chương trình hành động, phong trào thi đua; trong đó, phát huy vai trò của các chi bộ Đảng cơ sở, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thực hiện, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Thọ Nghiệp đã rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; xác định những công trình cần bổ sung, sửa chữa, nâng cấp để đạt 19 tiêu chí “Xã NTM nâng cao”. Từ năm 2019 đến nay, xã đã tổ chức gần 20 đợt ra quân với hàng trăm lượt người tham gia xây dựng NTM nâng cao. Thực hiện tiêu chí môi trường, xã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến từng hộ dân. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; khuôn viên nhà ở đạt chuẩn “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Xã đã xây dựng được 2,6km đường hoa, 90% đường giao thông nông thôn có đèn điện chiếu sáng; xây dựng khu xử lý rác thải tập trung và 2 mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở 2 khu dân cư kiểu mẫu (xóm 4 và xóm 16) đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Việc đào đắp, nạo vét kênh mương, tu bổ bờ vùng, bờ thửa được thực hiện tốt với 80 kênh cấp 3 được khơi thông, đảm bảo thông thoáng hệ thống thủy lợi. Xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giúp bà con nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Năm 2019, năng suất lúa bình quân đạt 108 tạ/ha; sản lượng lương thực đạt 3.823 tấn; thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt 91,8 triệu đồng. Xã liên kết với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng mô hình trồng lúa ST24 đạt chuẩn chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hóa địa phương. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 25%, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ chiếm 75%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 54,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc bảo trợ xã hội giảm còn 0,3%. Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, đến nay, xã có 1 trạm y tế, 14/23 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM. Các phong trào xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm ở xã luôn đạt trên 80% số hộ dân, 17/23 xóm được công nhận “Xóm văn hóa”. Cộng đồng dân cư trong các xóm đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và hương ước, quy ước của cộng đồng, giữ gìn thuần phong mỹ tục của địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, thời gian tới, xã Thọ Nghiệp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt, tiếp tục rà soát, quy hoạch bảo đảm thống nhất, đồng bộ để thực hiện các tiêu chí còn lại; trong đó, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng, bổ sung phòng học ở các trường học, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và chuẩn “xanh - sạch -  đẹp - an toàn”. Hình thành mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững và có ít nhất 1 mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hoặc nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quy hoạch diện tích đất, đầu tư xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao trung tâm xã; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,