Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Nam Trực
Cập nhật lúc08:23, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Về Nam Trực những ngày đầu tháng Tám, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của các ngành, đoàn thể, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong huyện thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI hướng tới Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Lực lượng vũ trang huyện Nam Trực thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm” nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng vũ trang huyện Nam Trực thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm” nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Nam Trực tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và khí thế thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực và sôi nổi ở khắp các địa phương. Qua đó đã góp phần tạo bước chuyển biến vững chắc trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của huyện. Để đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó phong trào đã được phát động sâu rộng, toàn diện với nhiều hoạt động sôi nổi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Trong phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế: trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được phát động, tổ chức thực hiện có kết quả, nổi bật là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất gắn với các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hoá vào sản xuất... tạo bước chuyển tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng với các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”... được phát động sâu rộng trong các doanh nghiệp, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 15,7%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm ước đạt 6.273 tỷ đồng, trong đó năm 2020 ước đạt gần 8.200 tỷ đồng, tăng 2,01 lần so với năm 2015. Đến nay tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn là 3.576 cơ sở, nhiều cơ sở đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước còn được phát động rộng khắp, hiệu quả trong lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tiêu biểu nhất là trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... được triển khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện, giữ vững và phát huy thành tích chất lượng học sinh giỏi luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới... Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính được phát động sâu rộng với các phong trào thi đua: “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”…, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn... Không chỉ phát động sôi nổi phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện ngày càng có chuyển biến tích cực. Huyện ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm các nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được củng cố, chất lượng hoạt động của các cơ quan Nhà nước được nâng cao; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Nam Trực được phát động đã tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và địa phương với nhiều hoạt động sôi nổi, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua kinh tế - xã hội của huyện có những bước phát triển ổn định: tốc độ tăng về giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2020 đạt 12,01% (vượt kế hoạch đề ra). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực trong đó: Công nghiệp - xây dựng 67,84%; dịch vụ 21,16%; nông nghiệp 11%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 130 triệu đồng. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước kế hoạch đề ra 1,5 năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 70 triệu đồng/năm. Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, có thêm 5 doanh nghiệp đầu tư mới với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, thu hút khoảng 2.500 lao động; thành lập mới 610 cơ sở sản xuất công nghiệp. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư. Sự nghiệp văn hóa - giáo dục có những bước phát triển: tỷ lệ thôn, xóm, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 93% và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 88,3% (vượt kế hoạch đề ra). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Nam Trực tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương và nhân điển hình tiên tiến, kịp thời khích lệ, động viên các cá nhân, tập thể hăng hái thi đua trên các ngành, các lĩnh vực. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát triển rộng khắp… từ đó tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,