Nghĩa Hưng thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Cập nhật lúc08:03, Thứ Hai, 31/08/2020 (GMT+7)

Thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng theo các Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27-6-2019 của Chính phủ; chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Nghĩa Hưng đã tiến hành rà soát, lập danh sách và được phê duyệt 587 hộ (gồm 196 hộ xây mới, 391 hộ sửa chữa) thuộc diện hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở. 

Hộ ông Đinh Văn Định (bên phải), tổ dân phố Nam Phú, thị trấn Liễu Đề được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg để sửa chữa ngôi nhà khang trang, an toàn.   Bài và ảnh: Thành Trung
Hộ ông Đinh Văn Định (bên phải), tổ dân phố Nam Phú, thị trấn Liễu Đề được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg để sửa chữa ngôi nhà khang trang, an toàn.

Phòng Công Thương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; các xã, thị trấn cũng thành lập Ban Chỉ đạo và phân công cán bộ phụ trách chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Phòng Công Thương đã tích cực phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND huyện ra các văn bản đôn đốc, chỉ đạo cụ thể đảm bảo tiến độ; chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được triển khai đồng thời trên hệ thống phát thanh của huyện và các xã, thị trấn; thông qua các đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đảm bảo thông tin tới tận các thôn xóm, tổ dân phố, cho đối tượng là người có công với cách mạng. Nhờ đó việc rà soát thống kê nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ tại các xã, thị trấn đã được thực hiện khá tốt, giúp cho việc tổng hợp xây dựng đề án hỗ trợ báo cáo cấp trên, cơ bản đảm bảo tiến độ. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các cấp, việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2019 đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố trong xây dựng nông thôn mới. Công tác triển khai chính sách hỗ trợ trên địa bàn huyện đã được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, việc cấp kinh phí, nghiệm thu công trình, thanh quyết toán tiền hỗ trợ đảm bảo quy định, không có thắc mắc, khiếu kiện. Đến nay, tổng số hộ của huyện Nghĩa Hưng đã nhận được tiền hỗ trợ là 493/587 hộ (đạt 84% kế hoạch), trong đó có 176/196 hộ xây nhà mới (90% kế hoạch); 317/391 hộ sửa chữa (81% kế hoạch). Tổng số kinh phí UBND tỉnh cấp theo đề án là 15,66 tỷ đồng; UBND huyện Nghĩa Hưng đã giải ngân đạt 13,38 tỷ đồng, bằng 85,4% so với tổng kinh phí được cấp. Trong đó có 486 hộ (171 hộ xây mới; 315 hộ sửa chữa) được hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg với tổng số tiền là 13,14 tỷ đồng; 7 hộ (5 hộ xây mới, 2 hộ sửa chữa) được hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/NQ-CP với tổng số tiền hỗ trợ 240 triệu đồng, sử dụng nguồn kinh phí đã cấp theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế triển khai chương trình trên địa bàn huyện thời gian qua còn một số khó khăn, vướng mắc. Nhu cầu xây dựng, sửa chữa của diện đối tượng là rất cấp thiết, dự toán xây dựng sửa chữa và mức vốn tự có của các hộ rất khác nhau, trong khi đó định mức số tiền hỗ trợ chỉ từ 20-40 triệu đồng/hộ, rất nhỏ so với kinh phí thực tế yêu cầu. Do quy trình thủ tục trong khi nhà ở xuống cấp nên nhiều khi nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ thường chưa kịp thời với thời điểm xây dựng sửa chữa. Nhiều trường hợp thuộc diện đối tượng được hỗ trợ và có nhu cầu cấp thiết nhưng không lo đủ tiền kết hợp nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện xây mới, sửa chữa nhà, nên cũng chưa được thụ hưởng chương trình; một số hộ dân đủ điều kiện, nhưng đến khi cấp tiền thì lại không còn đủ điều kiện nữa (do đã mất, chuyển đi nơi khác ở). Đây là nguyên nhân chính dẫn đến số tiền trên 2,28 tỷ đồng ngân sách tỉnh cấp chưa giải ngân được. Quy trình, thủ tục triển khai từ bước điều tra xác định đối tượng, đến khâu cuối cùng là thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ… do các văn bản hướng dẫn còn có bất cập, nên khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Để tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, huyện Nghĩa Hưng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cho phù hợp với thực tế ở địa phương, trong đó xem xét nâng mức hỗ trợ; phân cấp rõ hơn về thẩm quyền quyết định hỗ trợ để giúp các địa phương chủ động trong triển khai. Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, diện đối tượng người có công cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở còn khá nhiều, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã, thị trấn rà soát lập danh sách, tiếp tục đề xuất sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người có công với cách mạng sớm cải thiện nhà ở của mình. Chỉ đạo các Phòng Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện xử lý nguồn kinh phí chưa sử dụng, nguồn kinh phí đã hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/NQ-CP đảm bảo  theo quy định của Nhà nước. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát lập danh sách đối tượng người có công có nhu cầu cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trình UBND huyện xem xét có giải pháp hỗ trợ. Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để giúp đỡ, hỗ trợ người có công trên địa bàn cải thiện nhà ở./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,