Tập trung thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương lập danh sách, thẩm định và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ LĐ-TB và XH xã Trực Chính (Trực Ninh) tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các hộ dân.
Cán bộ LĐ-TB và XH xã Trực Chính (Trực Ninh) tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các hộ dân.

Để đẩy nhanh việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh thành lập Tổ thẩm tra hồ sơ của tỉnh để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai tới các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; chỉ đạo các địa phương kiểm điểm trách nhiệm những cán bộ công chức làm ảnh hưởng tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức họp giao ban định kỳ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để mỗi người dân biết và hiểu chính sách, Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thủ tục thực hiện trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh. Các xã, thị trấn đều huy động các ngành, đoàn thể, như MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người trong diện được hỗ trợ làm hồ sơ theo quy định; danh sách các đối tượng được thụ hưởng: người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ được công khai trên hệ thống loa truyền thanh xã. Việc thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo an ninh - trật tự xã hội tại địa phương, đúng với tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết 42.

Nhờ triển khai các biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nhiều nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 được kịp thời hỗ trợ từ gói chính sách an sinh xã hội của Chính phủ. Theo số liệu của Sở LĐ-TB và XH đến ngày 24-6-2020 đối với 4 diện đối tượng hỗ trợ 1 lần, toàn tỉnh đã chi trả đạt 99,99%. Cụ thể, đối tượng hỗ trợ là người có công, thân nhân người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 41.426 người đủ điều kiện với số tiền 62 tỷ đồng. Đến nay 9/10 huyện, thành phố đã chi trả xong cho 99,96% cho diện đối tượng người có công. Với đối tượng bảo trợ xã hội, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí của 10/10 huyện, thành phố cho 75.220 người đủ điều kiện, với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng, tất cả các địa phương đã chi trả xong 100%. Với đối tượng là hộ nghèo, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí cho 11.203 người đủ điều kiện với số tiền 8 tỷ 399,250 triệu đồng. 10/10 huyện, thành phố đã chi trả xong 100% cho diện đối tượng hộ nghèo. Với đối tượng hộ cận nghèo, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí cho 10/10 huyện thành phố cho 121.619 người đủ điều kiện tương ứng với số tiền 91 tỷ 179 triệu đồng; các huyện, thành phố đã chi trả 100% (trong đó nộp lại ngân sách Nhà nước 1 tỷ 811,250 triệu đồng do đối tượng trùng, tách khẩu, tự nguyện không nhận hỗ trợ). Riêng với đối tượng là người lao động, Tổ thẩm tra (Sở LĐ-TB và XH) đã tiếp nhận hồ sơ của 8/10 huyện, thành phố cho 4 diện đối tượng gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương gồm 91 người ở 4 doanh nghiệp; đã thẩm tra và trình UBND tỉnh danh sách 79 người, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ 70 người với số tiền 142,2 triệu đồng. Đối tượng hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch gồm 6 hộ, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt cho 6 hộ với số tiền 6 triệu đồng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có 93 người, đã thẩm tra trình UBND tỉnh 85 người, 52 người được phê duyệt với số tiền 79 triệu đồng. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gồm 7.398 người, đã thẩm tra trình UBND tỉnh 6.507 người, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt cho 5.036 người với số tiền 5 tỷ 254 triệu đồng. 

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở LĐ-TB và XH tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; tập trung rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí, phấn đấu hoàn thành chi trả cho các nhóm đối tượng còn lại trong thời gian sớm nhất./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 
,
,
.
,
,
,
,