Huyện nông thôn mới chuyển mình
Cập nhật lúc06:43, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở huyện Mỹ Lộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đến nay, kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Mỹ Lộc có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch.

Nghề may mặc tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở Mỹ Lộc. (Trong ảnh: Cơ sở may mặc của ông Trần Nhất Khoa, xã Mỹ Thắng).
Nghề may mặc tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở Mỹ Lộc. (Trong ảnh: Cơ sở may mặc của ông Trần Nhất Khoa, xã Mỹ Thắng).

Cùng về đích sớm NTM

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, đến hết năm 2018, 100% các xã, thị trấn trong huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Mỹ Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018, về đích trước hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020 góp phần để tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Để có kết quả đó, nhiệm kỳ qua Huyện ủy đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết lãnh đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 và nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành và đơn vị. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội LHPN đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Mỹ Lộc chung sức xây dựng NTM”; trồng 42km đường hoa; thành lập 62 tổ/nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT”. Hội Nông dân tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng NTM; phát động 100% cơ sở hội thành lập tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường... Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Hội Cựu chiến binh toàn huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”… Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Trong 5 năm qua, huyện đã đầu tư trên 3.900 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước 817 tỷ đồng (chiếm 21%), nguồn vốn khác 3.083 tỷ đồng (chiếm 79%). Hoàn thành, đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và trong tương lai, như: Đường từ Quốc lộ 21A vào đình Trần Quang Khải, xã Mỹ Thành, đường vào đình Sùng Văn, xã Mỹ Thuận, đường phía nam thị trấn Mỹ Lộc, đường Thịnh - Thắng, đường 63B, đường nối từ Khu công nghiệp Mỹ Trung đến Quốc lộ 38B; 54,3km đường trục xã, liên xã; 60,4km đường trục thôn xóm; 125,6km đường ngõ xóm; 86,2km đường trục chính nội đồng...; kiên cố hóa 26,6km kênh cấp 3...; xây dựng mới các trạm biến áp, nâng cấp đường dây trung áp, hạ áp; cải tạo, nâng cấp 30 trường học (trong đó 11 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 8 trường THCS); cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện, các trạm y tế xã, thị trấn; cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa trung tâm huyện; xây mới, cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa xã, thôn, xóm...; xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, các khu dân cư tập trung tại xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thành... Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/HU. Đến nay, 86,9% số làng, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 86% cơ quan, 91% trường học, 100% trạm y tế được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống trường học các cấp được đầu tư nâng cấp theo hướng chuẩn hóa; 90,9% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1; tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 1 đạt 100%, mức 2 đạt 72,7%; 100% trường THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%; hàng năm công tác huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt trên 93%; duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS mức 3.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) toàn huyện tăng bình quân 2,35%/năm; hình thành 5 cánh đồng lớn (diện tích mỗi cánh đồng 30ha trở lên), trồng lúa chất lượng cao: Bắc thơm 7, Dự hương, Nếp đặc sản; hình thành một số mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa tại các xã Mỹ Hà, Mỹ Thịnh, Mỹ Thành, Mỹ Thắng cho hiệu quả kinh tế cao… Toàn huyện có 36 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và 300 gia trại. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2020 ước đạt 9.150 tấn, tăng 13,1% so với năm 2015. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hình thành một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Mỹ Hà, Mỹ Hưng, Mỹ Thắng, Mỹ Tiến, Mỹ Trung với tổng diện tích hơn 100ha và vùng nuôi cá lồng bè trên sông Hồng (Mỹ Tân)... Bên cạnh phát triển ngành Nông nghiệp, các ngành Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ ở huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ qua đều tăng trưởng khá; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14,6%; Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong tổng giá trị sản xuất tăng từ 78% năm 2015 lên 85% năm 2020; Lao động ngành công nghiệp - xây dựng khoảng 18.763 người, chiếm 39,1% tổng lao động trong độ tuổi. Nhờ các giải pháp phát triển kinh tế đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).

Tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nông thôn phát triển bền vững. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao tập trung vào các nhiệm vụ: Củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo vệ và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp… Đồng thời, huyện chọn 2 xã Mỹ Thành và Mỹ Thịnh làm điểm xây dựng xã NTM nâng cao; chọn thôn Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2 xã Mỹ Tân xây dựng mô hình làng văn hóa NTM kiểu mẫu. Đến nay xã Mỹ Thành đạt 14/18 tiêu chí; xã Mỹ Thịnh đạt 12/18 tiêu chí xã NTM nâng cao. Xã Mỹ Thành từ khi được công nhận xã NTM (năm 2018) đã phát động các phong trào, vận động xây dựng NTM theo hướng bền vững và phát triển. Trong đó, tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát triển sản xuất, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025. Nhiều chi bộ như xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 7, thôn Cư Nhân, thôn Động Phấn đã lãnh đạo có hiệu quả cán bộ và nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay, thôn đã huy động nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ bản như đổ bê tông 1.500m đường khu dân cư có mặt 3,5-4m, 700m đường ra đồng để tạo thuận lợi cho sản xuất; hoàn thành hệ thống đèn điện chiếu sáng; xây dựng nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, hệ thống mương nước... Hiện nay, lãnh đạo thôn đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc phân loại rác thải hữu cơ, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 Tiến độ xây dựng mô hình làng văn hóa NTM kiểu mẫu ở thôn Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2 xã Mỹ Tân tiếp tục triển khai đúng tiến độ với mục tiêu trồng hoa theo hướng an toàn sinh học, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn… Triển khai mô hình tuyến đê kiểu mẫu nằm trên địa bàn xã Mỹ Tân và Mỹ Trung, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt quản lý đê Mỹ Lộc phối hợp với UBND xã Mỹ Tân, Mỹ Trung khảo sát toàn tuyến đê, thống nhất phương pháp phân chia mái đê thành các ô trồng một số loại rau, trồng hoa quy định; tổ chức trồng rau, trồng hoa tuyến đê với sự tham gia của các hộ dân sống ven đê.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Mỹ Lộc xác định tiếp tục triển khai toàn diện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, hiệu quả, gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong huyện. Tập trung, tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất hàng hóa theo quy hoạch. Phát triển mạnh các mô hình “cánh đồng lớn”, các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ; nâng cao giá trị sản phẩm. Phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phù hợp với quy hoạch, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Khuyến khích phát triển nuôi thủy sản hàng hóa quy mô công nghiệp. Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, thủy nông phù hợp với quy hoạch và định hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Phát triển ngành nghề nông thôn để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Đổi mới quan hệ sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã. Củng cố, nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã. Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các hợp tác xã chuyên ngành làm đầu mối, đại diện cho người dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và các hợp tác xã dịch vụ khác phục vụ sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM bền vững tới cấp ủy, chính quyền và người dân; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, xây dựng NTM bền vững; chăm lo, tôn tạo, làm đẹp cảnh quan môi trường, phát triển các loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế; vận động các hộ cải tạo hệ thống ao vườn theo hướng sạch đẹp, hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước hoạt động của thôn, làng văn hóa trong việc cưới, việc tang, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; mở rộng mô hình cộng đồng dân cư tự quản các công trình, tự tổ chức tu bổ, tôn tạo và xây mới các công trình theo quy hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình. Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025; phấn đấu đến năm 2025 có 70% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 

,
,
.
,
,
,
,