Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở Mỹ Lộc
Cập nhật lúc07:04, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, nhân dân huyện Mỹ Lộc đưa nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mô hình trồng cam canh mang hiệu quả kinh tế cao ở xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc).
Mô hình trồng cam canh mang hiệu quả kinh tế cao ở xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc).

Đồng chí Trần Minh Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc cho biết: Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn của huyện, để đẩy mạnh phong trào thi đua, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 02-KL/HU ngày 6-2-2018 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. 

Phong trào thi đua trong hệ thống chính trị làm công tác dân vận được duy trì, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị. Toàn huyện xây dựng 48 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó nhiều điển hình, mô hình có sức lan tỏa, được nhân rộng. Nhiều vấn đề mới nảy sinh trong nhân dân được lãnh đạo giải quyết ngay từ cơ sở bằng phương pháp thuyết phục, dân chủ. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM); phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên. Tiêu biểu như: Hội LHPN đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Mỹ Lộc chung sức xây dựng NTM”; trồng 42km đường hoa; thành lập 62 tổ/nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT”. Phát động xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân, trao 310 suất học bổng trị giá 160 triệu đồng cho con hội viên phụ nữ học giỏi; hỗ trợ xây dựng mới 4 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Hàng năm, có trên 85% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Hội Nông dân tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng NTM; phát động 100% cơ sở hội thành lập tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia vệ sinh môi trường... Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức dạy nghề, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền 302 triệu đồng. Thu hút phát triển 561 hội viên mới, nâng tổng số lên 12.286 hội viên; hàng năm, có trên 80% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Hội Cựu chiến binh toàn huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; mỗi hội cơ sở có một công trình mang dấu ấn cựu chiến binh; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Hàng năm, có trên 95% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng cho thanh, thiếu niên. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên; phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tập hợp thanh niên xung kích lập thân, lập nghiệp; phát triển mới 3.972 đoàn viên; tỷ lệ tập hợp, thu hút thanh niên đạt 68%.

Trong phong trào thi đua xây dựng NTM, các cấp, các ngành trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành và đơn vị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú tạo sự đồng thuận thống nhất cao giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng NTM. Đến nay, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của huyện đạt 157 tỷ 159 triệu đồng, trong đó nguồn nhân dân đóng góp và nguồn huy động khác là 23 tỷ 815 triệu đồng; ngoài ra nhân dân đóng góp 10.540 ngày công lao động, hiến 61.804m2 đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, toàn huyện đã hình thành 5 cánh đồng lớn trồng các giống lúa, hoa màu chất lượng cao: Bắc thơm 7, Dự hương, Nếp đặc sản… cho hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng 5 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với người dân như: chuỗi liên kết giữa Công ty Giống cây trồng Trung ương với các HTX Mỹ Hà, HTX Nguyễn Xá,  HTX Liêm Trại, HTX Mỹ Thành sản xuất lúa Dự hương với quy mô diện tích 180,5ha… Qua đó, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng tỷ lệ lao động có việc làm lên 97,79% .

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huyện ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 12-7-2016 về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo kết quả tích cực. Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 86,9%; tỷ lệ cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa là 86%; tỷ lệ trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 91%; tỷ lệ trạm y tế được công nhận đạt chuẩn văn hóa là 100%. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Hệ thống trường học các cấp được đầu tư nâng cấp theo hướng chuẩn hóa; 90,9% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1; tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 1 đạt 100%, mức 2 đạt 72,7%; 100% trường THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia. Các phong trào thi đua ở Mỹ Lộc đã đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn địa phương, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng huyện Mỹ Lộc giàu mạnh, văn minh. 

Trong thời gian tới, Mỹ Lộc tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM ở các xã, thị trấn; tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung và giải pháp chủ yếu của Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Mỹ Lộc theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; đồng thời tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong huyện. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định và các quy hoạch khác có liên quan: Quy hoạch hai bên Đại lộ Thiên Trường, quy hoạch hai bên đường dẫn cầu Tân Phong, quy hoạch các khu công nghiệp,… Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các thành phần kinh tế để đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt theo hướng hiện đại, phù hợp với quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, đường 485B, đường từ Đại lộ Thiên Trường vào UBND xã Mỹ Thắng, đường đê Ất Hợi (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà đến dốc La xã Mỹ Tiến), các công trình trường học, trụ sở làm việc, nhà văn hóa… Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Mỹ Hưng. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên, khuyến khích các hoạt động phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng NTM nâng cao./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 
,
,
.
,
,
,
,