Vụ Bản đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài
Cập nhật lúc09:23, Thứ Sáu, 05/06/2020 (GMT+7)

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Vụ Bản có bước phát triển vững chắc. Phong trào khuyến học khuyến tài đã lan toả rộng khắp ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa bàn. Các tổ chức khuyến học hoạt động có chiều sâu; đội ngũ cán bộ hội hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả; thu hút được sự quan tâm chăm lo của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cô và trò Trường THCS Trần Huy Liệu (Vụ Bản) trong một giờ ôn luyện.
Cô và trò Trường THCS Trần Huy Liệu (Vụ Bản) trong một giờ ôn luyện.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Khuyến học huyện Vụ Bản đã tập trung xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, xây dựng các mô hình khuyến học ở cơ sở để vận động thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia làm khuyến học, khuyến tài. Đến nay, toàn huyện có 18 Hội Khuyến học xã, thị trấn với 288 chi hội, 340 ban khuyến học, tổng số 42.823 hội viên, chiếm 32,6% dân số. Các cấp Hội Khuyến học của huyện cũng làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; cán bộ khuyến học nhiệt tình, trách nhiệm và có năng lực chỉ đạo phong trào. Cụ thể, Hội Khuyến học huyện chỉ đạo 18/18 Hội Khuyến học xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương các văn bản của Hội cấp trên; tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học với trên 200 tin, bài mỗi năm, tập trung vào các dịp lễ, tết, đầu năm học và cuối năm học; kịp thời đôn đốc, biểu dương, nhân rộng mô hình tốt về khuyến học, khuyến tài cho cộng đồng học tập. Hội Khuyến học huyện phát động sâu rộng phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn toàn huyện và chỉ đạo Hội Khuyến học cơ sở vận động đăng ký thi đua các danh hiệu: “Cộng đồng học tập”, “Dòng họ học tập”, “Gia đình học tập”. Qua thực hiện phong trào, phát hiện những “điểm sáng” khuyến học khuyến tài tiêu biểu để nhân rộng toàn huyện. Tiêu biểu là các xã: Trung Thành, Hiển Khánh, Tân Khánh; các dòng họ: họ Nguyễn, xã Hiển Khánh; họ Vũ, xã Đại Thắng; họ Vũ, họ Hoàng xã Hợp Hưng… Các dòng họ đều bám sát các tiêu chí của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; một số dòng họ còn có những quy định chặt chẽ hơn để các gia đình và dòng họ có trách nhiệm tham gia khuyến học ở cộng đồng, từ đó tạo phong trào thi đua vượt khó học giỏi giữa các gia đình, dòng họ trong thôn làng. Từ kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập của các xã, các dòng họ tiêu biểu, Hội Khuyến học huyện đã chỉ đạo nhân ra diện rộng. Các cấp Hội Khuyến học cơ sở đều nhận được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành. Một số tổ chức Hội Khuyến học hoạt động rất hiệu quả, nhất là công tác vận động xây dựng quỹ, công tác xây dựng các mô hình học tập. Tổng số quỹ khuyến học của toàn huyện tính đến nay là 4 tỷ 800 triệu đồng; trong đó, các đơn vị, các dòng họ tiêu biểu có quỹ trên 100 triệu đồng như: Xã Quang Trung 356 triệu đồng; xã Tam Thanh 212 triệu đồng; xã Tân Thành 105 triệu đồng; thôn Cố Bản, xã Đại Thắng 804 triệu đồng; dòng họ Nguyễn xã Hiển Khánh 100 triệu đồng; dòng họ Vũ thôn Đống Xuyên, xã Đại Thắng 120 triệu đồng; dòng họ Vũ xã Hợp Hưng 130 triệu đồng; dòng họ Hoàng xã hợp Hưng 150 triệu đồng. Trong năm 2019, toàn huyện đã khen thưởng và trao được 18.960 suất học bổng với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng; trong đó riêng Hội Khuyến học huyện trao 373 suất trị giá trên 97 triệu đồng; các Hội Khuyến học xã, thị trấn trao 9.360 suất với số tiền 952.300 nghìn đồng; ban Khuyến học các dòng họ trao 6.798 suất trị giá 411.360 nghìn đồng; chi hội khuyến học thôn, làng, tổ dân phố trao 2.429 suất tổng trị giá 121.450 nghìn đồng. Toàn huyện có 18.846/39.312 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập” (chiếm 48%), trong đó 13.045 gia đình đạt; 719/1.096 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”; trong đó 369 dòng họ đạt; 189/247 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”; trong đó số đạt là 157 đơn vị; cả 18 xã, thị trấn đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã và đã được Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận. Toàn huyện có 82/82 đơn vị đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập” và cả 82 đơn vị đều đạt. Toàn huyện có 11/18 Trung tâm Học tập cộng đồng xã hoạt động có hiệu quả với tổng số lớp mở trong năm 2019 là 84 lớp, thu hút 5.797 lượt người tham gia. Hiệu quả hoạt động của các Trung tâm này ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Vụ Bản tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác khuyến học các xã, thị trấn, các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, đồng thời phát huy và nhân rộng các mô hình chi hội, cộng đồng, đơn vị học tập điển hình để toàn dân học tập. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh. Làm tốt công tác khen thưởng, cấp học bổng, động viên kịp thời các cháu học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, thôn làng, đơn vị học tập và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển quỹ khuyến học, tổ chức tốt công tác khen thưởng động viên hàng năm từ thôn làng, dòng họ, xã, thị trấn và cấp huyện./.

Bài và ảnh: Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,