Hải Hậu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp
Cập nhật lúc08:40, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Để tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả, những năm qua huyện Hải Hậu thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 

Hợp tác xã dịch vụ Linh Phát (Hải Hậu) thường xuyên cải tiến thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Hợp tác xã dịch vụ Linh Phát (Hải Hậu) thường xuyên cải tiến thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 389 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hàng năm, huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện; tăng cường quản lý ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đăng tải tin, bài tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động ATVSLĐ, về công tác phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin biên soạn, hướng dẫn các đơn vị tổ chức chăng treo từ 50 đến 60 áp phích, pa nô, khẩu hiệu tại các cơ sở sản xuất, các cơ quan, đơn vị địa phương. Qua tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động. Bên cạnh đó, hàng năm, huyện tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động và người lao động làm các công việc, sử dụng thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức 80 lớp huấn luyện cho gần 10.200 người, trong đó huấn luyện 340 người phụ trách công tác ATVSLĐ; 240 người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; 95 người làm công tác y tế; huấn luyện cho 200 người làm công tác an toàn, vệ sinh viên… Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc được các ngành, địa phương trong huyện tổ chức, doanh nghiệp chú trọng. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện có khoảng 10.200 người lao động được khám sức khỏe. Hàng năm, Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Công an huyện, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự kiểm tra công tác ATVSLĐ, kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Huyện thành lập đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Từ năm 2019 đến nay, Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ huyện đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật ATVSLĐ tại 6 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ đều thực hiện tuyên truyền công tác ATVSLĐ, đầu tư, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, phòng chống cháy nổ, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động; thành lập hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động…; thu hút người lao động tham gia tích cực, tự giác trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chủ động đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại phân xưởng, tổ đội sản xuất; thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn huyện Hải Hậu vẫn còn những khó khăn, tồn tại. Công tác tham mưu, triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ của một số đơn vị chưa được kịp thời, chặt chẽ; một số đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chưa thực sự chú trọng đến các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; ở một số doanh nghiệp công tác triển khai thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ công tác tập huấn, trang bị kiến thức, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường…

Nhằm tiếp tục đảm bảo công tác ATVSLĐ, UBND huyện Hải Hậu đã xây dựng Kế hoạch số 47 “Thực hiện Dự án tăng cường ATVSLĐ năm 2020”. Theo Kế hoạch mục tiêu triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ từ 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ trở lên; trong đó có ít nhất 3-4 doanh nghiệp áp dụng hệ thống và ít nhất có 1-2 doanh nghiệp được hướng dẫn chuyên sâu; thông tin người dân tại địa phương chết do tai nạn lao động thường xuyên được cập nhật, đáp ứng yêu cầu kiện toàn cơ sở dữ liệu về ATVSLĐ của địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thực thi pháp luật và huấn luyện kỹ năng về ATVSLĐ; 100% các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã có triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức thực thi pháp luật về ATVSLĐ. Phối hợp với Sở LĐ-TB và XH huấn luyện từ 50 người trở lên làm công tác ATVSLĐ của các doanh nghiệp; tối thiểu 20 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh huấn luyện cho tối thiểu 20 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm./.

Bài và ảnh: Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,