Phát huy vai trò các tổ chức thành viên tham gia xây dựng đô thị văn minh
Cập nhật lúc08:24, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Nam Định và các tổ chức thành viên đã tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) phát triển nghề trồng hoa.
Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) phát triển nghề trồng hoa.

MTTQ với vai trò chủ trì đã hiệp thương với các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng các công trình, phần việc, các mô hình phù hợp để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; phát động phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”; nhân rộng mô hình “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường tự quản”... trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các xã ven đô trong điều kiện địa bàn xen kẽ giữa đô thị và nông thôn nên có những khó khăn riêng, song MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay để thực hiện cuộc vận động phù hợp với từng địa bàn dân cư. Hội LHPN thành phố đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; và các mô hình “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”; vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, mua BHYT, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo. Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp” do Hội LHPN thành phố phát động, nhiều năm qua, vào sáng chủ nhật hàng tuần, 100% cơ sở hội đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, đồng thời vận động hội viên phân loại rác thải ngay tại gia đình; chấp hành nghiêm túc việc đổ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định; xuống đường dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; bóc dỡ tờ rơi, quảng cáo không đúng quy định tại các tuyến đường, dong ngõ, khu dân cư… Đoàn Thanh niên thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội. Hội Nông dân thành phố đảm nhận “Xây dựng tuyến phố, ngõ xóm không rác thải”; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Cựu chiến binh thành phố với phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công, xây dựng quê hương, đất nước”; các phong trào “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” của LĐLĐ thành phố;  “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi; “Xây dựng chùa tinh tiến” của Hội Phật giáo; “Gia đình hiếu học” của Hội Khuyến học… đã góp phần thực hiện các nội dung của cuộc vận động và các nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Đặc biệt, năm 2017, MTTQ thành phố đã chọn phường Vỵ Hoàng là địa bàn để xây dựng và triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”; hàng năm xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đã đề ra. Sau 1 năm triển khai mô hình điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã triển khai nhân rộng tại 24 phường, xã còn lại. Qua hơn 2 năm triển khai mô hình, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Người cao tuổi từ thành phố tới cơ sở đã phát huy vai trò trong việc chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang. MTTQ 25 phường, xã xây dựng và tổ chức ký cam kết với 394/394 Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thành phố về thực hiện các hoạt động của mô hình. Từ năm 2018, các hương ước của các thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa được thành phố phê duyệt đều được bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang. Kết quả thực hiện các hoạt động của mô hình đã góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tổ chức việc tang, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, để góp phần triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp thành phố còn chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai có hiệu quả các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ba an toàn về an ninh trật tự”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, phong trào giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; các tổ chức thành viên đăng ký các các mô hình tự quản, qua đó huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo nên diện mạo mới cho thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển. Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thành phố đã xây dựng được 135 tuyến phố văn minh đô thị. 

Trong xu thế hội nhập và phát triển, với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố Nam Định sẽ có những thời cơ mới: Được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực để xây dựng thành phố từng bước hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng với nhiều công trình trọng điểm; xu hướng không gian đô thị ngày càng mở rộng, quá trình đô thị hóa tăng nhanh, địa bàn và dân cư hầu hết trong vùng đô thị; kinh tế hầu hết là công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Vì vậy, thời gian tới, MTTQ thành phố Nam Định và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của thành phố./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,