Giao An xây dựng nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc08:18, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)

Năm 2017, xã Giao An (Giao Thủy) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Xác định xây dựng NTM là không có điểm kết thúc, từ năm 2017 đến nay, xã tiếp tục duy trì các chương trình và phong trào thi đua để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và được UBND huyện Giao Thủy chọn là 1 trong 4 xã điểm để xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Một góc NTM nâng cao xã Giao An hôm nay.
Một góc NTM nâng cao xã Giao An hôm nay.

Để xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng Đề án xã NTM nâng cao với mục tiêu đề ra là duy trì, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh. Xã Giao An đã tiến hành rà soát từng tiêu chí, lập kế hoạch thực hiện theo từng nhóm tiêu chí: phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Căn cứ vào đó, Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã đã rà soát, xác định các công việc, phần việc, công trình cụ thể cần thực hiện; triển khai quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tới các chi bộ xóm, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Chi bộ các xóm đều ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện chương trình, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao của từng xóm. Để công tác chỉ đạo đôn đốc được sát sao, xóm lập ra các tiểu ban gồm: Tiểu ban tuyên truyền, vận động, Tiểu ban kinh tế, Tiểu ban xây dựng, Tiểu ban giám sát… với sự tham gia của các đoàn thể và đại diện chức sắc tôn giáo, các dòng họ, tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí, nhận diện những nội dung, tiêu chí chưa đạt chuẩn, thiếu tính bền vững để bàn biện pháp thực hiện, sau đó các xóm tự hoạch định và đăng ký lộ trình tiến độ hoàn thành với xã. Xã đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt đi tham quan học tập mô hình xây dựng NTM nâng cao tại các địa phương khác; lựa chọn xóm 2 và xóm 15 làm điểm xây dựng xóm NTM nâng cao để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra cả 22 xóm trong xã. Đến đầu năm 2020, hệ thống giao thông nông thôn của xã được nâng cấp đồng bộ đảm bảo kết nối hài hòa từ đường trục xã, đường liên thôn xóm, dong ngõ đến đường trục chính nội đồng, khắc phục các vị trí điểm nghẽn nút “cổ chai” tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi, nhất là xe chở hàng hóa. Xã đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp 3,5km đường giao thông nông thôn, trong đó có tuyến đường trục xã dài 2,34km quy mô mặt đường rộng 4,5m láng nhựa và bê tông hóa 3 tuyến đường từ các xóm, liên xóm đến đê Trung ương với tổng kinh phí là 9,6 tỷ đồng. Ngoài ra, với cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã trích ngân sách hỗ trợ 110 triệu đồng cho 8 xóm cải tạo, nâng cấp gần 2km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư 860 triệu đồng (trong đó người dân đóng góp 750 triệu đồng). Các tổ chức đoàn thể chính trị và các xóm đã vận động nhân dân trồng được 500 cây xanh (cây sấu); lắp đặt mới 80 cột điện chiếu sáng riêng biệt... trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Xã đã phối hợp với ngành Điện đầu tư 15 tỷ đồng lắp đặt mới 3 trạm biến áp, nâng tổng số trạm trên địa bàn toàn xã lên 17 trạm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; đầu tư thay thế 500 cột điện cũ bằng cột mới đảm bảo an toàn. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất trường học, xã đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục, công trình như phòng họp và nhà bếp trường mầm non; một số công trình phụ trợ của trường THCS... Nhờ đó, đến nay xã có 2/3 trường là mầm non, tiểu học đã đạt các chuẩn “xanh - sạch - đẹp”, “Trường học an toàn”, “Thư viện đạt chuẩn”; riêng trường THCS đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trong năm học 2020-2021. Về tiêu chí môi trường, xã đã có khu xử lý rác thải tập trung theo hình thức chôn lấp, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý định kỳ hàng tuần. Đầu năm 2020, UBND huyện đã đồng ý phương án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cho 4 xã Giao An, Giao Thiện, Giao Thanh, Giao Hương theo công nghệ lò đốt hiện đại, thân thiện với môi trường. Theo kết quả tự rà soát đánh giá, đến đầu năm 2020, xã đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Còn một số tiểu mục hoặc tiêu chí khó như: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, môi trường... đang tiếp tục được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện để hoàn thành.

Để phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, trong năm 2020 xã Giao An tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; đầu tư cải tạo, nâng cấp một số công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất trường học...); cơ sở vật chất văn hóa. Xây dựng và quyết tâm thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” tại các khu vực công sở, khu thể thao, các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến sông cấp 2 và kênh mương. Chấn chỉnh hoạt động của đội thu gom rác thải tập trung, thực hiện thu gom, xử lý rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với cán bộ các xóm vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nâng tỷ lệ tham gia lên trên 95% trong năm 2020. Với những giải pháp đồng bộ, xã Giao An phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020 để tiến lên xây dựng NTM kiểu mẫu vào các năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,