Vụ Bản tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc06:09, Thứ Tư, 15/01/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vụ Bản đã quan tâm thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Ban Thanh tra nhân dân thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng giám sát công trình xây dựng cổng làng.
Ban Thanh tra nhân dân thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng giám sát công trình xây dựng cổng làng.

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc lồng ghép trong các hội nghị; tuyên truyền trên đài phát thanh và trên trang thông tin điện tử của huyện. UBND huyện mở nhiều lớp tập huấn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; hòa giải ở cơ sở, nhất là về giải quyết tranh chấp của công dân trong lĩnh vực đất đai cho cán bộ, công chức xã, cán bộ mặt trận, Ban tiếp công dân và một số đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó, HĐND huyện tổ chức nhiều hội nghị đánh giá kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; tăng cường công tác giám sát đối với nhiều lĩnh vực, dự án có liên quan; phát huy vai trò của các ban, đại biểu HĐND trong quá trình tiếp xúc cử tri để nắm bắt, chỉ đạo hoặc giải quyết kiến nghị. Cùng với công tác tuyên truyền, UBND huyện tập trung triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương của Huyện ủy, các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo UBND tại trụ sở tiếp công dân huyện. Mặt khác, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức đoàn thanh, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Năm 2019, Thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của chủ tịch UBND 9 xã và 6 thủ trưởng các phòng, ban. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị, địa phương. Những giải pháp trên đã giúp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Vụ Bản từng bước đi vào nền nếp. Tại các buổi tiếp, lãnh đạo huyện và Ban tiếp công dân huyện đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; trên cơ sở đó trực tiếp giải quyết hoặc chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Ban tiếp công dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị cấp huyện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao để chủ động, tích cực phối hợp xử lý, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Nhờ đó các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm; đã xử lý, giải quyết được tình trạng công dân tập trung đông người, cố tình đeo bám khiếu kiện tại khu vực trụ sở các cơ quan Nhà nước. Xã Hợp Hưng đã làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong khiếu nại, tố cáo. UBND xã bố trí phòng tiếp dân để tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố cáo và phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho người dân. Lãnh đạo xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, nhằm lắng nghe phản ánh và nguyện vọng của nhân dân. Khi có khiếu nại, tố cáo, UBND xã đã giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, sớm chấm dứt vụ việc. Bên cạnh đó, xã phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ hòa giải ở cơ sở. Vì vậy những năm gần đây, xã Hợp Hưng không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết: Trong năm 2019, toàn huyện đã tiếp 243 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 105 đơn; đã giải quyết 101/105 vụ việc, 4 vụ việc khác đang tập trung giải quyết… Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Vụ Bản tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định đã có hiệu lực thi hành của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu nại, tố cáo đông người./. 

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,