Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
Cập nhật lúc08:09, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tỉnh ta luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh nên đã đạt kết quả tích cực. Các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Thanh niên Xuân Trường trong mùa tuyển quân 2019.
Thanh niên Xuân Trường trong mùa tuyển quân 2019.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả, các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo, triển khai công tác rà soát, phân loại xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ bảo đảm tiến độ, thời gian. Năm 2019, toàn tỉnh đã rà soát và xét duyệt gần 45 nghìn công dân nam, bằng 2,42% dân số; trong đó, diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ bằng 28,5% (tăng 1,5% so với năm 2018), đủ điều kiện sơ tuyển khám sức khỏe 71,5%. Trong công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố tổ chức sơ tuyển nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ đạt 56,5% (tăng 5,5% so với năm 2018). Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Quân - Dân y phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho Hội đồng khám các huyện, thành phố. Qua đó tạo sự thống nhất về chuyên môn, cách thức và biện pháp tổ chức thực hiện. Kết quả, năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 10.400 công dân nam, trong đó lên trạm đạt 90,9% (tăng 2,9% so với năm 2018); số công dân đủ sức khỏe đạt 54,1%. Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng để thống nhất về chỉ tiêu, thời gian thâm nhập, nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và giao nhận quân. Với phương châm “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gia đình, địa phương; biết sức khỏe, văn hóa, lai lịch, phẩm chất đạo đức), các đơn vị đã phối hợp với các địa phương thâm nhập địa bàn, thực hiện tròn khâu “tuyển người nào, chắc người đó” theo đúng quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ Quốc phòng. Công tác hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, chốt quân số đối với các đơn vị nhận quân và phát lệnh gọi nhập ngũ thực hiện đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng. Hàng năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phối hợp các tổ chức đoàn thể, trường học tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn nắm chắc điều kiện hoàn cảnh từng gia đình để định hướng tư tưởng, kịp thời động viên. Do đó, hầu hết các địa phương, cơ sở đều quản lý chắc hồ sơ, danh sách công dân đến tuổi nhập ngũ; kiên quyết xử lý những trường hợp trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chấp hành không nghiêm lệnh gọi nhập ngũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động diễn đàn thanh niên, giao lưu gặp mặt bảo đảm trang trọng, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với công dân nhập ngũ và nhân dân địa phương. Ở nhiều địa phương các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã ủng hộ, tặng quà trị giá hơn 1 tỷ đồng; tặng 699 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng cho công dân nhập ngũ (mỗi sổ trị giá từ 1 đến 3 triệu đồng). Tiêu biểu như các huyện: Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực, Ý Yên, Hải Hậu… 

Trong đợt tuyển quân năm 2020, tỉnh ta được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.550 công dân nhập ngũ, tuyển chọn 150 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyển quân, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tổ chức chỉ đạo, triển khai chặt chẽ việc khám sức khỏe theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức các diễn đàn giao lưu, gặp mặt, tặng quà và lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định. Nhiều địa phương công dân lên trạm sơ tuyển so với số gọi sơ tuyển đạt tỷ lệ cao như: Thành phố Nam Định 98,7%; Nam Trực 96,4%; Hải Hậu 90,4%... Sau sơ tuyển ở cấp xã, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác thâm nhập, lập hồ sơ công dân; đồng thời, tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân công các thành viên trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn và thực hiện xác minh lý lịch chính trị, tiêu chuẩn đạo đức của công dân nhập ngũ, bảo đảm việc tuyển quân được công khai từ cơ sở, niêm yết công khai danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, công dân đủ điều kiện nhập ngũ và danh sách công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại các trụ sở UBND cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân, đồng thời kiên quyết xử lý những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,