Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới
Hướng tới "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"
Cập nhật lúc07:58, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 56 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và sự phối hợp liên ngành thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các hoạt động thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các hoạt động thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và 229 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; cấp phát 24 nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho 200 đại biểu là hội viên Hội Phụ nữ và ban quản lý mô hình "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh" tại xã Yên Phong (Ý Yên). Công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo, giải quyết việc làm và dạy nghề; các hoạt động đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới đã được quan tâm thực hiện. Các sở, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như: Hoạt động vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, trong đó có dạy nghề cho lao động nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực kinh tế, lao động. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc vận động, quản lý, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới, truyền thông giáo dục sức khoẻ. Công an tỉnh phối hợp tăng cường các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa tội phạm mua bán người, hạn chế người dân của tỉnh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm hại, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái... Sở Tư pháp đã phối hợp và triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật về giới và bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các văn bản pháp luật có liên quan thông qua các hình thức như: tổ chức tọa đàm, lồng ghép nội dung vào các đợt tập huấn, biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền nội dung bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, gia đình được lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6)... nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới còn gặp khó khăn, bất cập. Đa số cán bộ làm nhiệm vụ công tác bình đẳng giới làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, vì vậy công tác tham mưu để tổ chức triển khai nhiệm vụ còn hạn chế; hoạt động của một số thành viên trong ban chỉ đạo công tác bình đẳng giới chưa được thường xuyên liên tục; chế độ thông tin báo cáo ở một số đơn vị, địa phương còn chậm. Thời gian qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo báo cáo của Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, đã phát hiện 7 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, có 12 em gái bị xâm hại, 8 đối tượng xâm hại trẻ em; 29 vụ với 40 đối tượng người chưa thành niên phạm tội. Vấn nạn này không chỉ cho thấy sự suy đồi về đạo đức, nhân cách của những phần tử tha hóa, biến chất mà còn cảnh báo một số bậc làm cha, làm mẹ còn thiếu kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… 

Với chủ đề Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở năm 2019 là "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 117-KH/UBND ngày 4-10-2019 chỉ đạo tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm nhằm: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của gia đình, cộng đồng xã hội trong việc phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, phòng ngừa xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ và các thành viên trong gia đình; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. UBND tỉnh yêu cầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương hướng dẫn triển khai Tháng hành động từ ngày 15-11 đến 15-12-2019 trên địa bàn tỉnh; tăng cường xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân bị xâm hại, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm buôn, bán người, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, xây dựng cơ chế phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến bạo lực giới ngay từ cơ sở. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 
,
,
.
,
,
,
,