Hải Quang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật lúc07:43, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (năm 2014), từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, UBND xã Hải Quang (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân và bộ mặt nông thôn xã Hải Quang ngày càng được cải thiện, nâng cao. 

Một góc nông thôn mới xanh - sạch - đẹp xã Hải Quang.
Một góc nông thôn mới xanh - sạch - đẹp xã Hải Quang.

Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020; kiện toàn các tiểu ban, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng đoàn thể để chủ động tổ chức thực hiện. Các xóm thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiến thiết mà nòng cốt là các chi hội đoàn thể. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hải Quang đã tiến hành rà soát, đánh giá từng nội dung của các tiêu chí, nhận diện những nội dung, những tiêu chí chưa đạt chuẩn, chưa đảm bảo tính bền vững để có biện pháp thực hiện có hiệu quả. Xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các thôn, xóm, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức các đợt tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, người dân hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, tham gia bảo vệ môi trường, tích cực đóng góp tiền của, hiến đất phát triển giao thông nông thôn. Tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư để nâng cấp các cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững. Nhờ đó, đến nay xã đã bê tông hóa 9km đường trục xã, 6,5km đường trục liên xóm; các tuyến đường đều rộng từ 4,5-5,5m, các điểm đấu nối đều có biển báo, lắp đặt hệ thống gương cầu lồi để đảm bảo an toàn giao thông. Nhân dân các xóm tự nguyện trồng cây bóng mát, trồng hoa lề đường và duy trì chăm sóc thường xuyên, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn xã có 7 tuyến đường hoa kiểu mẫu có hệ thống chiếu sáng, cây bóng mát, cây và hoa đồng chủng loại luôn xanh tốt. Toàn bộ 34,45km sông cấp 2 được giao cho Hợp tác xã Dịch vụ - Nông nghiệp tổ chức khoán quản, thường xuyên khơi thông dòng chảy, đảm bảo thông thoáng, không có rác thải, không có vi phạm về lấn chiếm lòng sông và hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi. Bằng các nguồn lực xã hội hóa, xã đã bê tông hoá toàn bộ 42km đường trục chính nội đồng, trong đó có 38km đường nội đồng rộng từ 2m trở lên. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp được cải tạo, nâng cấp đồng bộ, xã đã xây dựng được cánh đồng lớn liên kết 20 mẫu sản xuất lúa sạch ở xóm 10 và xóm 13; năng suất lúa bình quân đạt hơn 128 tạ/ha/năm. Khu trung tâm của xã có hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt với 20 cột đảm bảo an toàn; khu trung tâm của 18 xóm đều có từ 10-15 cột điện chiếu sáng riêng biệt, và hệ thống điện chiếu sáng trên 100% số km đường trục xóm và dong xóm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã đạt trên 93%, đứng tốp đầu các xã trong toàn huyện. Về môi trường, từ năm 2015 xã đã lắp đặt lò đốt rác thải công suất 500kg/giờ, cách xa khu dân cư, đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Xã ban hành quy chế về thu gom xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt theo tiêu chuẩn quy định. 100% hộ dân có các công trình vệ sinh đảm bảo 3 sạch. 100% số hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường chuồng trại; không còn hộ chăn nuôi quy mô trang trại trong khu dân cư; khu chăn nuôi tập trung được quy hoạch, xây dựng xa khu dân cư theo quy định. Trong phát triển kinh tế, xã tiếp tục chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang nuôi trồng các giống cá truyền thống như: trắm, trôi, mè, lóc bông… và các loại cây ăn quả, cây dược liệu: đinh lăng, sen, gừng… cho hiệu quả kinh tế cao. Với hạ tầng giao thông thuận lợi, xã có điều kiện tập trung phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân với gần 200 hộ kinh doanh các ngành nghề như cơ khí, may công nghiệp, chế biến gỗ, kinh doanh vận tải, sản xuất nấm, thu mua chế biến dược liệu… Nhờ đó, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đã được nâng lên mức 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm còn 0,43%. 

Trong thời gian tới, xã Hải Quang chủ trương tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về hạ tầng, cảnh quan - môi trường và y tế - văn hóa. Về tiêu chí hạ tầng, xã tiếp tục đầu tư nâng cấp bê tông hoá 100% đường trục xã, đường liên xóm bằng nguồn vốn xã hội hoá và nguồn nhân dân đóng góp; 50% các tuyến đường được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt theo quy định (cột đúc, đèn led, dây điện ngầm); hệ thống sông, kênh mương qua khu dân cư được kè bờ kiên cố. Các tuyến đường giao thông của xã được trồng cây bóng mát, trồng hoa trên bồn, luôn được chăm sóc xanh tốt, sạch cỏ và phế thải; tất cả các tuyến kênh mương đảm bảo luôn thông thoáng, sạch sẽ, không có rác thải; 100% lượng chất thải rắn, chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định; 60% số tuyến đường xã, xóm có rãnh dọc thoát nước xây dựng kiên cố. Tiếp tục đầu tư nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao trung tâm đạt chuẩn theo quy định đi đôi với phát triển phong trào văn hóa, thể thao thường xuyên, sôi nổi, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã, thị trấn tham gia. Xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,