Chuyển biến trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở Nam Trực
Cập nhật lúc08:32, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phương châm hướng về cơ sở; phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp cho hội viên phụ nữ, nông dân, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 3 xã: Nghĩa An, Điền Xá, Nam Tiến cho các nhóm đối tượng tại cơ sở; cung cấp hàng trăm cuốn tài liệu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung), hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền nội dung bảo hiểm y tế hộ gia đình tới các nhóm đối tượng trên địa bàn. Cùng với công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Tài chính kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ bảo hiểm; thực hiện tốt việc quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội; giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng. Công tác khám chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế luôn được các cấp ủy, chính quyền trong huyện quan tâm chỉ đạo đảm bảo chất lượng và sự hài lòng của người bệnh.

Giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bộ phận “một cửa” Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực.
Giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bộ phận “một cửa” Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực, đến hết tháng 10-2019, toàn huyện có 12.143 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 462 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 11.281 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 152.433 người tham gia bảo hiểm y tế (đạt hơn 91% dân số). Tổng số tiền thu 3 loại bảo hiểm đạt 248,67 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Thực hiện Nghị định 44/NĐ-CP ngày 20-5-2019 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bảo hiểm xã hội huyện đã chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội theo đúng thời gian quy định. Cụ thể, đến hết ngày 30-9-2019, số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước là 3.970 người, số chi 11,7 tỷ đồng; số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội là 3.182 người, số chi 13,8 tỷ đồng; chi một lần từ nguồn ngân sách Nhà nước là 25 người, số chi 316,7 triệu đồng; chi 1 lần từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội là 90 người, số chi 2,5 tỷ đồng; chi chế độ ốm đau 3.244 lượt người của 32 đơn vị, số chi 2,4 tỷ đồng; chi chế độ thai sản 1.063 người của 128 đơn vị, số chi 22 tỷ đồng. Là một trong những địa phương đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại: Nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo hiểm y tế ở một số địa phương còn hạn chế; đặc biệt là đối tượng hộ gia đình nông nghiệp có mức sống thấp. Việc triển khai phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở huyện Nam Trực vẫn gặp khó khăn. Nguyên nhân do một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn nhỏ lẻ, lao động ít dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không nộp bảo hiểm xã hội đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Những tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực tập trung thực hiện các biện pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số toàn huyện. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người dân. Đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian quy định, hạn chế chậm nộp, nợ đọng. Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, phân công cán bộ đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Một cửa” và cán bộ, nhân viên giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Quản lý tốt quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, thu chi đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế; ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ của các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo công khai, minh bạch./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,