Xuân Trường nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cập nhật lúc08:19, Thứ Sáu, 25/10/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng huyện Xuân Trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ xã Xuân Hồng tuyên truyền pháp luật về hộ tịch cho nhân dân.
Cán bộ xã Xuân Hồng tuyên truyền pháp luật về hộ tịch cho nhân dân.

Hàng năm, UBND huyện Xuân Trường chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó mở rộng hình thức và đối tượng được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực như: giao thông đường bộ; an ninh trật tự, quân sự; an toàn vệ sinh thực phẩm; đất đai, môi trường... Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua hội nghị, các buổi họp thôn xóm, tổ dân phố; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ pháp luật; trên Đài phát thanh huyện và hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn… Các cơ quan có chức năng xử phạt vi phạm hành chính tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, chiến sỹ thuộc đơn vị. Nắm chắc nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực, nâng cao kỹ năng lập biên bản, soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xác định các trường hợp cần thiết và trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 57 hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật liên quan cho trên 10 nghìn lượt người tham gia; cấp phát 1.000 bộ tài liệu về các quy định pháp luật và nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính. UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp cử 25 cán bộ, công chức các phòng, ban, xã, thị trấn tham gia tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính... Qua đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong công tác thi hành pháp luật của cán bộ, công chức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, từng bước hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật. 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND huyện Xuân Trường tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hàng năm, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trong đó có kiểm tra vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, an toàn thực phẩm, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các phòng, cơ quan, UBND các xã, thị trấn... Qua kiểm tra có những kiến nghị cấp trên sửa đổi, đồng thời hướng dẫn những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác xử lý vi phạm hành chính ngay từ cơ sở. Sau kiểm tra, UBND huyện đều ban hành các văn bản chỉ đạo việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện… Nhờ vậy, công tác thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ việc xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời; trình tự, thủ tục xử phạt được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp một phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính. Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường đã phát hiện 5.962 vụ vi phạm hành chính với 5.487 đối tượng vi phạm, đã xử phạt trên 2 tỷ 413 triệu đồng; tổng số đối tượng bị lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính là 197, trong đó Công an huyện lập hồ sơ đề nghị giáo dục tại các xã, thị trấn 133 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở giáo dục bắt buộc 64 trường hợp. 

Đồng chí Trần Văn Vỵ, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết: Việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, như: Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được triệt để, còn có hồ sơ quyết định chưa được chấp hành. Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính là ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân không tốt; việc xử lý vi phạm hành chính số tiền xử phạt còn thấp như xử lý vi phạm trong lĩnh vực quân sự  nên chưa mang tính răn đe cao. Do đó, để công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng hiệu quả, thời gian tới huyện Xuân Trường tăng cường hơn nữa công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước và các điều kiện về con người, kinh phí, các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo luật định; quan tâm việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.  

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,